Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Niskie ceny
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Monitorowanie stanu klinicznego i opieki chorych neurochirurgicznych

Autorzy:

UMCS Wydawnictwo

Lublin 2002, wyd.1

 • Oprawa: miękka foliowana, 553 str.,
 • Wymiary: 165 x 240 mm,
 • Waga: 0 kg.
 • ISBN: 0066-2240
Towar niedostępny:
nakład wyczerpany (niedostępny u wydawcy)
48,30 zł
45,88 zł
Zamknij
 
anuluj
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi jako element profilaktyki nadciśnienia tętniczego w opinii badanych
 • Ocena audytowa wykonywania formalnych zleceń lekarskich u pacjentów z nowotworem mózgu
 • Jakość opieki w zakresie obserwacji symptomów i reakcji pacjentów z nowotworem mózgu
 • Nadzorowanie osób sprawujących opiekę nad pacjentem z nowotworem mózgu w ocenie audytowej
 • Ocena dokumentowania opieki nad chorym z nowotworem mózgu w procesie pielęgnowania i w metodzie tradycyjnej
 • Wykonywanie zabiegów i stosowanie technik pielęgniarskich w opiece nad chorym z nowotworem mózgu
 • Promowanie zdrowia fizycznego i emocjonalnego chorych z nowotworem mózgu pielęgnowanych metodą tradycyjną i metodą procesu pielęgnowania
 • Porównanie poziomu nadzorowania pacjenta z nowotworem mózgu w procesie pielęgnowania i metodzie tradycyjnej
 • Próba ustalenia postępowania lekarsko-pielęgniarskiego w nowej, endoskopowej metodzie leczenia gruczolaków przysadki mózgowej
 • Aktywność fizyczna kobiet w połogu po cięciu cesarskim metodą
 • Opinie na temat zawodu pielęgniarskiego osób wykonujących ten zawód i niezwiązanych z tym zawodem
 • Ochrona zdrowia populacji ludzi dorosłych w województwie śląskim
 • Terapia żywieniowa - niezbędny składnik opieki nad chorym w neurochirurgii
 • Opieka neurochirurgiczna nad chorymi z krwotokiem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka mózgu na wszystkich etapach leczenia szpitalnego
 • Problemy pielęgnacyjne dziecka z guzem tylnego dołu czaszkowego
 • Urazy kręgosłupa - standard opieki pielęgniarskiej po urazie kręgosłupa
 • Sposoby regulacji poczęć stosowne przez kobiety w wieku prokreacyjnym
 • Ryzyko samobójcze w ostrym epizodzie schizofrenii paranoidalnej
 • Ocena wykonywania formalnych zleceń lekarskich w opiece nad chorymi z dyskopatią lędźwiową
 • Ocena obserwacji symptomów i reakcji chorych z dyskopatią lędźwiową
 • Ocena jakości nadzorowania pacjentów z dyskopatią lędźwiową
 • Nadzorowanie osób sprawujących opiekę nad chorymi z dyskopatią lędźwiową w ocenie audytowej
 • Ocena dokumentowania opieki nad chorymi z dyskopatią lędźwiową
 • Wykonywanie zabiegów i stosowanie technik pielęgniarskich u chorych z dyskopatią lędźwiową - w ocenie audytowej
 • Promowanie zdrowia fizycznego i emocjonalnego pacjentów z dyskopatią lędźwiową
 • Jakość opieki pielęgniarskiej w procesie pielęgnowania chorych z dyskopatią lędźwiową
 • Metoda retrospektywnej oceny jakości opieki pielęgniarskiej - Audyt Pielęgniarski
 • Opieka pooperacyjna nad pacjentami z chorobą Parkinsona
 • Wiedza o chorobie i zachowaniach prozdrowotnych wśród chorych leczonych operacyjnie z powodu dyskopatii w oddziale neurochirurgii
 • Skuteczność edukacji zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarki kliniki neurochirurgii wobec chorych z dyskopatią
 • Skuteczność edukacji zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarki kliniki otolaryngologii wobec chorych po laryngektomii
 • Ocena jakości pooperacyjnej opieki neurochirurgicznej
 • Odżywianie kobiet w połogu po cięciu cesarskim
 • Neuropsychologiczne następstwa przyjmowania ekstazy (MDMA)
 • Opieka nad chorymi z guzami pnia mózgu
 • Rola średniego personelu medycznego w realizacji radiochirurgii stereotaktycznej
 • Porównawcza ocena jakości życia pacjentów przewlekle hemodializowanych w dwóch odległych regionach Polski
 • Diagnoza afazji oraz wskazania terapeutyczne na przykładzie pacjenta po udarze mózgu - analiza jednego przypadku
 • Płód jako dawca:: etyczne granice transplantacji w neurochirurgii
 • Zakres zadań opiekuńczych i edukacyjnych pielęgniarki wobec chorych z rakiem płuc po operacjach torakochirurgicznych
 • Nawyki higieniczne dzieci przebywających na leczeniu sanatoryjnym
 • Składniki mineralne w żywieniu a zdrowie kobiety
 • Stosowanie niefarmakologicznych metod leczenia wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
 • Znajomość niefarmakologicznych metod leczenia wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
 • Zachowanie się wybranych parametrów stanu ogólnego w przebiegu połogu po cięciu cesarskim
 • Stres a zespół wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek operacyjnych
 • Funkcjonowanie interpersonalne osób chorych na stwardnienie rozsiane
 • Akredytacja w opinii pielęgniarek
 • Ocena stanu klinicznego i wydolności w zakresie samoopieki chorych z nowotworami mózgu
 • Wiedza społeczeństwa na temat udarów mózgu
 • Pielęgnowanie pacjenta po krwotoku podpajęczynówkowym leczonym operacyjnie
 • Ocena jakości opieki wśród pacjentów neurochirurgicznych
 • Komunikacja interpersonalna jako forma oddziaływania na osoby hospitalizowane
 • Monitorowanie w oddziałach intensywnej terapii - rola pielęgniarki
 • Bóle kręgosłupa jako problem społeczny
 • Jakość życia osób po udarze mózgu
 • Problemy psychologiczne w pielęgnowaniu osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
 • Profilaktyka odleżyn u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
 • Poczucie koherencji (SOC) a postawy rodzicielskie w percepcji pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi
 • Poczucie koherencji (SOC) a czynniki osobowościowe u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi
 • Poczucie koherencji (SOC) u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi
 • Zapobieganie powikłaniom ogólnoustrojowym u chorych we wczesnej fazie po urazie wielonarządowym
 • Standaryzacja działań edukacyjnych pielęgniarek a skuteczność edukacji zdrowotnej
 • Opieka pooperacyjna nad chorym z krwawieniem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka śródczaszkowego
 • Wybrane elementy opieki pielęgniarskiej nad pacjentem neurochirurgicznym
 • Monitorowanie stanu neuropsychologicznego chorych neurochirurgicznych
 • Wybrane aspekty jakości życia rodzin dzieci z przewlekłą dysfunkcją układu nerwowego
 • Znaczenie karmienia naturalnego dla niemowląt chorych i niepełnosprawnych
 • Ocena wpływu wczesnego uruchamiania pacjentów po zabiegach operacyjnych na samoocenę ich stanu zdrowia
 • Znajomość zasad żywienia w cukrzycy wśród chorych na cukrzycę
 • Skuteczność edukacji zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarki kliniki kardiologii wobec chorych z chorobą niedokrwienną serca
 • Znajomość zasad pomiaru ciśnienia tętniczego krwi wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
 • Znaczenie współczesnego monitoringu dla zmniejszenia skutków tzw. urazu wtórnego
 • Zmiany ustosunkowali interpersonalnych pielęgniarek psychiatrycznych jako efekt treningu empatii
 • Optymizacja szkolenia pielęgniarek ogólnej praktyki w zakresie neurochirurgii na Litwie
 • Przygotowanie do samoopieki pacjentów z neurogennym nietrzymaniem moczu
 • Intensywna opieka pooperacyjna chorych neurochirurgicznych - doświadczenia własne
 • Reakcje pacjentów psychiatrycznych na wywiady ze studentami. Omówienie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród pacjentów oceniających swoje odczucia po wywiadach z ćwiczącymi studentami
 • Proces twórczy w aspektach terapeutycznych
 • Historia pojęcia duszy
44,00 zł
Do koszyka
38,90 zł
29,99 zł
Do koszyka
25,90 zł
Eleonora Zielińska, Beata Guzak, ...
59,00 zł
Do koszyka
59,00 zł
Elżbieta Krajewska-Kułak, ...
119,00 zł
Do koszyka
99,90 zł
Jennifer A. Frontera, red. wyd. ...
99,00 zł
Do koszyka
83,90 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
Intensywna terapia
Paul L. Marino, red. wyd. pol. Andrzej Kubler
269,00 zł
239,90 zł
Pediatria tom 1-2
Wanda Kawalec, Ryszard Grenda
249,00 zł
199,90 zł
Interna Szczeklika 2017
Piotr Gajewski, Andrzej Szczeklik
260,00 zł
215,00 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności