Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Z nami bezpieczne zakupy
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

ASCO - 2004 educational book - wydanie polskie (wybór artykułów)

Autorzy:

Medipage Wydawnictwo

Warszawa 2004, wyd.1

 • Oprawa: miękka foliowana, 399 str.,
 • Wymiary: 205 x 275 mm,
 • Waga: 0.99 kg.
 • ISBN: 83-89769-02-6
Towar niedostępny:
nakład wyczerpany (niedostępny u wydawcy)
115,00 zł
105,80 zł
Zamknij
 
anuluj
Czytając polską wersję ASCO Educational Book napotkają Państwo artykuły, których autorzy prezentują własny punkt widzenia oparty na wieloletnim doświadczeniu. Niekiedy w artykułach zawarte są bardzo nowatorskie poglądy, przez co prowokują czytelnika do własnej analizy stanu wiedzy.
 • RAK PIERSI
 • Uzupełniające leczenie hormonalne kobiet w okresie przed menopauzą i po menopauzie
 • Leczenie uzupełniające chorych na raka piersi przed menopauzą i po menopauzie
 • Rola ablacji i supresji jajników w leczeniu uzupełniającym chorych z rozpoznaniem wczesnego raka piersi przed menopauzą
 • Dowody przemawiające za zastosowaniem inhibitorów aromatazy w leczeniu uzupełniającym chorych po menopauzie
 • Leczenie uzupełniające:: chemioterapia i inne metody leczenia
 • Poza granicami chemioterapii:: włączanie leków celowanych do leczenia uzupełniającego raka piersi
 • Systemowa chemioterapia uzupełniająca u chorych na raka piersi z zajęciem węzłów chłonnych
 • Zastosowanie chemioterapii u chorych na raka piersi bez zajęcia węzłów chłonnych
 • Postępy w diagnostyce obrazowej:: MRI, badanie tomograficzne piersi i nieinwazyjna ocena stopnia zaawansowania dołu pachowego w miejscowo zaawansowanym raku piersi
 • Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego:: technika, interpretacja, zastosowania i biopsja
 • Miejscowo zaawansowany rak piersi
 • Radioterapia w miejscowo zaawansowanym raku piersi
 • Systemowa chemioterapia przedoperacyjna miejscowo zaawansowanego raka piersi o dużych rozmiarach
 • Rak piersi:: wprowadzanie nowych leków do terapii neoadiuwantowej
 • Leczenie chirurgiczne miejscowo zaawansowanego raka piersi
 • Nowoczesne techniki napromieniania we wczesnym raku piersi
 • Radioterapia wczesnego raka piersi w 2004 roku. Parametry napromieniania:: frakcjonowanie, dawka całkowita i leczenie węzłów chłonnych
 • Nowe techniki planowania radioterapii
 • GENETYKA NOWOTWORÓW
 • Praktyczne aspekty genetyki nowotworów:: współczesne standardy postępowania
 • Praktyczne aspekty genetyki nowotworów:: obecne wytyczne i wyłaniające się problemy
 • NOWOTWORY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
 • Aktualna wiedza o pierwotnych nowotworach mózgu
 • Współczesne spojrzenie na pierwotnego chłoniaka ośrodkowego układu nerwowego
 • Aktualne informacje dotyczące pierwotnych guzów mózgu
 • Praktyczne zastosowanie odkryć biologii molekularnej w neuroonkologii
 • BADANIA KLINICZNE
 • Zintegrowana analiza mikromacierzy DNA w badaniach klinicznych
 • Rozwój i sprawdzanie metod diagnostycznej klasyfikacji w onkologii klinicznej na podstawie analizy różnicowej ekspresji genów
 • Projektowanie i integracja profilowania transkrypcyjnego w badaniach klinicznych
 • EWOLUCJA LECZENIA
 • Nowe koncepcje w klinicznym zastosowaniu immunoterapii
 • Immunoterapia przeciwnowotworowa z wykorzystaniem strategii miejscowego oddziaływania na mikrośrodowisko guza nowotworowego
 • Strategie wzmacniania skuteczności szczepionek przeciwnowotworowych opartych na wykorzystaniu komórek dendrytycznych stosowanych w terapii klinicznej
 • Różnorodność oddziaływania leków przeciwnowotworowych:: Jak dalece wybiórcze powinny być leki stosowane w terapii celowanej?
 • Różnorodność oddziaływania leków przeciwnowotworowych:: Jak dalece wybiórcze powinny być leki stosowane w terapii celowanej? Wnioski z badań klinicznych wczesnej fazy
 • NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO (JELITA GRUBEGO I INNE)
 • Leczenie uzupełniające w raku jelita grubego
 • Miejsce chemioterapii uzupełniającej w raku okrężnicy w II stopniu zaawansowania
 • Leczenie uzupełniające w raku okrężnicy w III stopniu zaawansowania
 • Leczenie złożone przerzutowego raka żołądka i raka przełyku
 • Leczenie złożone przerzutowego raka żołądka i raka przełyku
 • Stan wiedzy na temat metod obrazowania w nowotworach przewodu pokarmowego:: stopniowanie, leczenie i badania kontrolne
 • Stan wiedzy na temat metod obrazowania w nowotworach przewodu pokarmowego:: stopniowanie, leczenie i badania kontrolne
 • NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
 • Postępy w systemowym leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego
 • Postępy w systemowym leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego:: chemioterapia raka gruczołu krokowego niezależnego od androgenów
 • Kierunki rozwoju leczenia systemowego chorych na raka gruczołu krokowego
 • Współczesne podejście w leczeniu zaawansowanego raka nerki
 • Współczesne sposoby leczenia chorych na zaawansowanego raka nerki
 • NOWOTWORY UKŁADU RODNEGO
 • Kontrowersje wokół leczenia chorych na raka jajnika:: chemioterapia podtrzymująca oraz chemioterapia neoadiuwantowa jako standard leczenia
 • Obecne kontrowersje w leczeniu chorych na raka jajnika:: chemioterapia podtrzymująca jako standard leczenia
 • NOWOTWORY GŁOWY I SZYI
 • Nowe podejście do leczenia chorych na raka narządów głowy i szyi:: modulacja intensywności wiązki napromieniania
 • Leczenie celowane u chorych na raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi
 • Leczenie oszczędzające krtań:: na czym polega standardowe postępowanie?
 • TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA
 • Dostęp do informacji onkologicznej w internecie
 • Informacja onkologiczna w internecie:: wzorzec dla tworzenia efektywnych systemów elektronicznej komunikacji zdrowotnej oraz narzędzi sprawdzających jej skuteczność
 • BIAŁACZKI I CHŁONIAKI – TRANSPLANTACJE SZPIKU U DOROSŁYCH
 • Kontrowersje w chorobie Hodgkina
 • Kontrowersje odnośnie postępowania w nawrotowym i pierwotnie opornym chłoniaku Hodgkina
 • Wczesne stadium chłoniaka Hodgkina
 • Koszty sukcesu:: odległe powikłania leczenia
 • Ryzyko niepłodności i wczesnej menopauzy w następstwie programów leczenia raka i immunosupresji:: metody zachowania płodności i paliacji
 • Alternatywne metody leczenia szpiczaka mnogiego
 • Rola transplantacji w szpiczaku mnogim:: przeszczepienie autologiczne, allogeniczne i tandemowe
 • Aktualne poglądy na początkowe leczenie u chorych ze szpiczakiem mnogim
 • Postępowanie w nawrotowym i opornym szpiczaku mnogim:: nowa rola celowanych terapii
 • RAK PŁUCA
 • Wielka dyskusja:: chemioterapia uzupełniająca po wycięciu niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Rola chemioterapii uzupełniającej w stopniu IB–IIIA niedrobnokomórkowego raka płuca? Potwierdzona!
 • Pooperacyjna chemioterapia uzupełniająca niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Czy powinniśmy stosować chemioterapię uzupełniającą w niedrobnokomórkowym raku płuca? Jeszcze nie
 • CZERNIAK/ RAK SKÓRY
 • Specyficzne problemy w leczeniu czerniaka
 • Leczenie przerzutów czerniaka do mózgu
 • Chirurgiczne leczenie przerzutowego czerniaka
 • OPIEKA NAD CHORYM
 • Podejście do leczenia objawowego w oparciu o patogenezę
 • Od leczenia objawowego do racjonalnego leczenia zapobiegającego w przypadku ostrych nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią
 • NOWOTWORY WIEKU DZIECIĘCEGO
 • Specyficzne problemy u chorych z długoletnim przeżyciem po leczeniu raka
 • Kolejne nowotwory złośliwe u chorych z długoletnim przeżyciem po leczeniu raka
 • Późne skutki leczenia nowotworów u dorosłych:: następstwa dotyczące funkcji poznawczych oraz hormonalne
 • BIOLOGIA NOWOTWORÓW
 • Zmieniające się koncepcje w przerzutowaniu nowotworów:: implikacje dla praktyki klinicznej
 • Biologia procesu powstawania przerzutów
 • Mikroprzerzuty:: wykrywanie, znaczenie kliniczne oraz charakterystyka molekularna
 • Zmieniające się koncepcje w przerzutowaniu:: implikacje dla praktyki klinicznej
149,00 zł
Do koszyka
124,90 zł
48,30 zł
Do koszyka
45,90 zł
126,00 zł
Do koszyka
112,90 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
Interna Szczeklika - mały podręcznik 2017/2018
Andrzej Szczeklik, Piotr Gajewski
100,00 zł
89,90 zł
Patologia Robbinsa
Vinay Kumar, Abul K. Abbas
198,00 zł
174,90 zł
Pediatria tom 1-2
Wanda Kawalec, Ryszard Grenda
249,00 zł
199,90 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności