Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Największy wybór książek
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie

Kompendium wiedzy dla absolwentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Autorzy:

Medyk Wydawnictwo

Warszawa 2014, wyd.1

 • Oprawa: miękka foliowana, 215 str.,
 • Wymiary: 165 x 235 mm,
 • Waga: 0.36 kg.
 • ISBN: 978-83-64045-22-6
Towar w magazynie -
Zwykle wysyłamy w ciągu 24h.
34,00 zł
29,90 zł
Zamknij
 
anuluj
Lekarski egzamin końcowy
Niniejsze opracowanie jest pierwszym zbiorem wiedzy z zakresu prawa medycznego i orzecznictwa, który w sposób łatwy, przystępny i jasny, poparty przykładami z orzecznictwa sądów powszechnych, przedstawia, opisuje i charakteryzuje tę specyficzną dziedzinę wiedzy potrzebną lekarzom (i lekarzom dentystom), przystępującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego w nowej formule, w jednym z dwóch ustalonych w roku kalendarzowym terminów egzaminu.
Zasadą prezentacji wiedzy prawnej w podręczniku jest przedstawienie stanu faktycznego i przyporządkowanie podstaw prawnych wraz z zacytowaniem artykułu, paragrafu bądź określonego ustępu i przykładów z orzecznictwa sądowego, dotyczących konkretnego przypadku wraz z krótkim uzasadnieniem czyli interpretacją lub komentarzem. Część podręcznika i rozdziałów stanowią również cytowane normy prawne i ustawy, które dotyczą czynności zawodowych lekarza i zbioru wiedzy związanej z orzecznictwem lekarskim. Podstawowe ustawy i rozporządzenia dotyczące aspektów prawnych działalności leczniczej zostały omówione w ścisłym nawiązaniu do artykułów i paragrafów, część z nich została poparta komentarzem, a część przytoczona w swoim formalnym brzmieniu.
Podręcznik składa się dwóch niezależnych części. Pierwszej, zatytułowanej „Prawo medyczne”, w której zostały określone podstawy działalności leczniczej, zasady wykonywania zawodu lekarza, obowiązki i powinności lekarza, ujęte w różnych obowiązujących aktach prawnych, nawiązujących do określonych sytuacji i zdarzeń. Następnie zostały określone kwestie formalne, do których jest zobligowany lekarz, czyli te związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej i wypisywaniem recept. Znalazł także tutaj swe miejsce analitycznie omówiony przegląd zasad i typów odpowiedzialności prawnej lekarza wraz z obrazującymi przykładami. Część ta zawiera podrozdział dotyczący specyfiki zawodowej lekarzy dentystów wraz z określeniem formy ich czynności zawodowych, poprzez określenie zasad związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym zakresie. Określono zadania samorządu lekarskiego, sądu lekarskiego i jego kar, wraz z formalnym przedstawieniem obowiązujących zasad prawnych. Przy końcu pierwszej części zaprezentowano prawną interpretację i ogólne zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, opisano Narodowy Fundusz Zdrowia i aktualne kwestie formalne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (e-WUŚ).
Druga część, zatytułowana „Lekarz jako orzecznik i biegły” (także wymagana w podstawach prawnych Lekarskiego Egzaminu Końcowego), zawiera przedstawienie tzw. orzecznictwa lekarskiego, czyli sytuacji, gdy lekarz swoją wiedzą jest prawnie zobligowany do oceny stanu zdrowia wskazanych w przepisach przypadków. W tej części zaprezentowano wszystkie akty prawne, dotyczące tej specyficznej roli lekarza oraz omówiono zasady i mechanizmy związane z wystawianiem orzeczeń, zaświadczeń lekarskich, opinii medycznych, także komercyjnych (badania kierowców) czy formalnych (zasady wystawiania aktu zgonu).
Podręcznik w swym pierwotnym założeniu miał być ściśle związany z wiedzą wymaganą do zaliczenia części prawnej Lekarskiego Egzaminu Końcowego, jednak wraz z interpretacją i omawianiem poszczególnych norm i zasad przybrał kształt szerszy, jako podręcznik prawa medycznego czyli zasad prawnych, związanych z wykonywaniem zawodu lekarza (lekarza dentysty) i wykonywaniem czynności leczniczych. Można więc polecić go jako uniwersalne kompendium wiedzy z tego zakresu, aktualnie związane z obowiązującymi przepisami czyli ze stanem prawnym na dzień 1 stycznia 2014 roku
 • Część I. PRAWO MEDYCZNE
  1. Podstawy prawne Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
  2. Zasady wykonywania działalności leczniczej. Ustawa o działalności leczniczej
  3. Działalność zawodowa lekarza, lekarza dentysty
  4. Specyfika formalno-prawna czynności zawodowych lekarza dentysty
  5. Uregulowania szczegółowe, dotyczące postępowania lekarza, ujęte w różnych aktach prawnych
  6. Odpowiedzialność prawna lekarza. Zakres odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej
  7. Zasady działania samorządów reprezentujących zawody zaufania publicznego
  8. Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
  Cześć II. LEKARZ JAKO ORZECZNIK I BIEGŁY
  1. Opinie i orzeczenia lekarskie
  2. Omówienie i interpretacja aktów prawnych wykorzystujących orzecznictwo lekarskie
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich
  4. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  5. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  6. Ustawa o rencie socjalnej
  7. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  8. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
  9. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  10. Lekarz jako orzecznik określonej kategorii osób podlegających ustawom Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  11. Pozostałe orzecznictwo lekarskie (badania kierowców)
  12. Ustalanie zgonu przez lekarza. Karta zgonu
  Zakończenie
  Bibliografia
Anna Jacek, Emilia Sarnacka ...
69,00 zł
Do koszyka
58,90 zł
Katarzyna Karwowska, Marek Kunecki, ...
54,00 zł
Do koszyka
48,60 zł
Bożydar Latkowski, Witold Lukas ...
119,00 zł
Do koszyka
99,90 zł
99,00 zł
Do koszyka
79,90 zł
Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło ...
75,00 zł
Do koszyka
67,90 zł
Rafał Kubiak
99,00 zł
Do koszyka
89,90 zł
Wojciech Noszczyk
139,00 zł
Do koszyka
114,90 zł
169,00 zł
Do koszyka
139,90 zł
28,00 zł
Do koszyka
24,90 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
Tel.  58 718-84-87
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
* Atlas anatomii człowieka Sobotta cz. 1-3
Friedrich Paulsen, Jens Waschke
447,00 zł
359,90 zł
Podręcznik dla lekarzy specjalizujących
Andrzej Nowakowski (red.) , Tomasz Mazurek (red.)
289,90 zł
289,90 zł
Atlas anatomii człowieka Nettera - polskie
Frank H. Netter, red. wyd. pol. Janusz Moryś
209,00 zł
169,90 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności