Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Niskie ceny
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego - komentarz

Bestseller Bestseller Promocja Promocja

Autorzy:

Wolters Kluwer Polska Wydawnictwo

Warszawa 2016, wyd.2

 • Oprawa: twarda, 420 str.,
 • Wymiary: 150 x 210 mm,
 • Waga: 0.58 kg.
 • ISBN: 978-83-8092-248-8
Towar w magazynie -
Zwykle wysyłamy w ciągu 24h.
199,00 zł
169,00 zł
Zamknij
 
anuluj
Stan prawny na 15 lutego 2016 r.
Książka na liście podręczników zalecanych dla osób przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Końcowego
Książka stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony zdrowia psychicznego, dotyczących m.in.::
- ochrony praw osoby chorej psychicznie, poszanowania jej godności oraz zapewnienia należytej pomocy,
- przyjęcia do szpitala psychiatrycznego lub do domu pomocy społecznej,
- instytucji przymusu bezpośredniego,
- postępowania przed sądem opiekuńczym w sprawach określonych w ustawie,
- ochrony tajemnicy stanu zdrowia pacjenta, metod jego leczenia i postępów w leczeniu,
- danych dotyczących jego życia osobistego.
Kolejne wydanie komentarza zostało wzbogacone o nowe przypadki kliniczne, poglądy doktryny, orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Autorzy komentarza to zespół specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach, dużym doświadczeniu zawodowym i znaczącym dorobku naukowym - daje to gwarancję wysokiej jakości opracowanego przez nich materiału [...].
- Prof. dr hab. n. med. Józef Kocur
Publikacja ta jest bardzo cennym źródłem wiedzy dla wszystkich szkolących się w psychiatrii, a także dla lekarzy praktyków klinicznych, prawników oraz [...] osób pracujących w ochronie zdrowia.
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
Książka [...] przynosi odpowiedzi na nurtujące praktyków pytania i klarownie wyjaśnia wiele problemów, pomaga zrozumieć znaczenie poszczególnych przepisów i poruszać się po opisanym ustawą świecie. [...] jest pozycją niezwykle wartościową, niemalże nieodzowną w codziennej praktyce [...].
Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-10)
  Rozdział 2. Badanie, leczenie, rehabilitacja oraz opieka i pomoc (art. 10a-20)
  Rozdział 3. Postępowanie lecznicze (art. 21-37)
  Rozdział 4. Przyjęcie do domu pomocy społecznej (art. 38-41)
  Rozdział 5. Postępowanie przed sądem opiekuńczym (art. 42-49)
  Rozdział 6. Ochrona tajemnicy (art. 50-52)
  Rozdział 7. Przepisy karne, zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (art. 53-56)
  Przypadki kliniczne
  Wzory pism procesowych
  Wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej
  Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej
  Wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej
  Wniosek o stwierdzenie zasadności przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w celu wyjaśnienia wątpliwości co do choroby psychicznej
  Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie niepozostającej pod władzą rodzicielską
  Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie niezdolnej do wyrażenia zgody
  Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym
  Wniosek o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego
  Akty prawne
  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2012 r. w sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 1147)
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych (Dz. U. poz. 522)
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 250)
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. poz. 854)
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 529)
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. Nr 16, poz. 126 z późn. zm.)
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) - nieobowiązujące
  8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody (Dz. U. poz. 494)
  9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. poz. 740)
  10. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Radzie do spraw Zdrowia Psychicznego (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 41)
  Bibliografia
  Indeks
  O autorach
Jerzy Samochowiec, Przemysław ...
66,90 zł
Do koszyka
59,90 zł
180,00 zł
Do koszyka
139,90 zł
Piotr Gałecki, Agata Szulc ...
149,00 zł
Do koszyka
129,90 zł
780,00 zł
Do koszyka
594,90 zł
195,00 zł
Do koszyka
149,90 zł
195,00 zł
Do koszyka
149,90 zł
28,00 zł
Do koszyka
24,90 zł
Stanisław Pużyński, Jacek ...
92,40 zł
Do koszyka
89,00 zł
780,00 zł
Do koszyka
594,90 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
Tel.  58 718-84-87
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane
Jarosław Gucwa, Maciej Ostrowski
65,00 zł
57,90 zł
Mutschler Farmakologia i toksykologia
Ernst Mutschler, Gerd Geisslinger
260,00 zł
219,00 zł
Współczesna endodoncja w praktyce
Bolesława Arabska-Przedpełska, Halina Pawlicka
178,00 zł
149,90 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności