Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Darmowa dostawa
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Farmacja fizyczna - ćwiczenia laboratoryjne dla studentów farmacji i analityki medycznej

Autorzy:

UM Poznań Wydawnictwo

Poznań 2016, wyd.1

 • Oprawa: miękka foliowana, 120 str.,
 • Wymiary: 210 x 295 mm,
 • Waga: 0.34 kg.
 • ISBN: 978-83-7597-272-6
Towar zwykle wysyłamy
w terminie od 7 do 14 dni roboczych
42,80 zł
40,70 zł
Zamknij
 
anuluj
Nowe wydanie przewodnika FARMACJA FIZYCZNA. Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów farmacji i analityki medycznej w zamierzeniu ma pomóc studentom II roku farmacji i studentom I roku analityki medycznej w praktycznym przyswojeniu zagadnień z przedmiotu chemia fizyczna, znanego również w środowisku farmaceutów jako farmacja fizyczna. Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące stosowania zasad fizyki i chemii w farmacji i medycynie. Ćwiczenia laboratoryjne obok zajęć wykładowych i seminaryjnych stanowią integralną część programu studiów farmaceutycznych i analityki medycznej. Program ćwiczeń laboratoryjnych został tak przygotowany, żeby umożliwić studentom zrozumienie niełatwych zagadnień chemii fizycznej. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują praktyczne zagadnienia z zakresu własności koloidów, zasad termodynamiki, elektrochemii, kinetyki i farmakokinetyki, równowag fazowych, zjawisk powierzchniowych i mechaniki kwantowej. Opis wykonania każdego ćwiczenia laboratoryjnego poprzedzony jest częścią teoretyczną, w której umieszczono podstawowe wiadomości wymagane od studenta przed przystąpieniem do wykonania części laboratoryjnej. Należy podkreślić, że do pełnego przygotowania teoretycznego wymagana jest wiedza zdobyta podczas wykładów, seminariów i innych form w ramach samokształcenia studentów. Część ćwiczeń laboratoryjnych została zaprojektowana do wykonania za pomocą dostępnych programów komputerowych. Pozostałe ćwiczenia będą wykonywane z użyciem specjalistycznej aparatury analitycznej. W celu czytelnego przedstawienia rezultatów z przeprowadzonych ćwiczeń i ich podsumowania zaproponowano wzór protokołu dla każdego ćwiczenia.
Przygotowanie niniejszego przewodnika jest w części wzorowane na skrypcie Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentów farmacji i analityki medycznej autorstwa G. Uchmana i T.W. Hermanna. Autorzy prezentowanego obecnie przewodnika, podążając za aktualnymi osiągnięciami w chemii fizycznej, znacznie zmienili część ćwiczeń, zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej. Nowoczesny tensjometr został zastosowany w ćwiczeniu dotyczącym wyznaczania krytycznego stężenia micelarnego. Wprowadzono nowe ćwiczenia dotyczące układów dyspersyjnych, a mianowicie wyznaczania ruchliwości i masy molowej frakcji białka metodą elektroforezy żelowej. W celu dalszego wzmocnienia już od pierwszych lat studiów aspektu farmaceutycznego opracowano nowe ćwiczenia z elektrochemii, kinetyki i zjawisk powierzchniowych - w ćwiczeniach tych analizowane są substancje lecznicze. Uwzględniając przyszłe zajęcia z technologii postaci leku, wprowadzono m.in. ćwiczenie dotyczące związków polimerowych.
Autorzy niniejszego przewodnika mają nadzieję, że wiedza uzyskana podczas wykonywania ćwiczeń z farmacji fizycznej będzie pomocna w zrozumieniu zagadnień ściśle związanych z zawodem farmaceuty, a będących przedmiotem technologii farmaceutycznej, chemii farmaceutycznej, farmakodynamiki i farmakokinetyki oraz biofarmacji.
Prof. dr hab. Franciszek Główka
Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań 2016
 • UKŁADY DYSPERSYJNE
  ĆWICZENIE 1A. Wyznaczanie ruchliwości i masy molowej frakcji białka metodą elektroforezy żelowej
  ĆWICZENIE lB. Wyznaczanie ładunku koloidu metodą elektroforezy swobodnej
  TERMODYNAMIKA CHEMICZNA
  ĆWICZENIE 2. Wyznaczanie zmiany entalpii parowania lotnej cieczy
  RÓWNOWAGI FAZOWE
  ĆWICZENIE3. Wyznaczanie temperatury krytycznej mieszalności dla układu fenol-woda
  TERMODYNAMIKA ROZTWORÓW. WŁAŚCIWOŚCI KOLIGATYWNE
  ĆWICZENIE 4. Wyznaczanie masy molowej i współczynnika izotonicznego vant Hoffa metodą pomiaru ciśnienia osmotycznego
  DYSTRYBUCJA SUBSTANCJI ROZPUSZCZONEJ POMIĘDZY CIECZE NIEMIESZAJĄCE SIĘ
  ĆWICZENIE 5. Pomiar współczynnika podziału olej-woda dla kwasu benzoesowego
  ELEMENTY ELEKTROCHEMII
  ĆWICZENIE 6A. Wyznaczanie pKa kwasu acetylosalicylowego metodą miareczkowania potencjometrycznego
  ĆWICZENIE 6B. Wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności trudno rozpuszczalnej soli wapnia
  KINETYKA REAKCJI CHEMICZNYCH
  ĆWICZENIE 7. Wyznaczanie stałej szybkości oraz parametrów termodynamicznych reakcji hydrolizy kwasu acetylosalicylowego
  PODSTAWY FARMAKOKINETYKI
  ĆWICZENIE 8. Wyznaczanie stałej szybkości eliminacji i biologicznego okresu półtrwania salicylanów tworzących się z kwasu acetylosalicylowego
  ELEMENTY MECHANIKI KWANTOWEJ
  ĆWICZENIE 9. Zastosowanie modelowania molekularnego do oceny właściwości fizykochemicznych substancji leczniczych
  UKŁADY DYSPERSYJNE
  ĆWICZENIE 1OA. Otrzymywanie i rozpoznawanie rodzajów emulsji
  ĆWICZENIE JOB. Wyznaczanie masy molowej polimeru metodą wiskozymetryczną
  ĆWICZENIE lOC. Wyznaczanie punktu izoelektrycznego żelatyny
  ZJAWISKA POWIERZCHNIOWE. SURFAKTANTY
  ĆWICZENIE 11. Wyznaczanie krytycznego stężenia micelamego Tweenu 20 metodą tensjometryczną
  ZJAWISKA POWIERZCHNIOWE. IZOTERMY ADSORPCJI
  ĆWICZENIE 12. Adsorpcja paracetamolu na węglu aktywnym
Grzegorz Bręborowicz
299,00 zł
Do koszyka
249,90 zł
Hieronim Bartel
199,00 zł
Do koszyka
159,90 zł
red. Ryszard Kocjan
209,00 zł
Do koszyka
179,90 zł
149,00 zł
Do koszyka
125,90 zł
99,00 zł
Do koszyka
83,90 zł
Leszek Krówczyński, Renata ...
29,50 zł
Do koszyka
25,90 zł
Stanisław Janicki, Adolf Fiebig, ...
169,00 zł
Do koszyka
139,90 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
Tel.  58 718-84-87
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane
Jarosław Gucwa, Maciej Ostrowski
65,00 zł
57,90 zł
Współczesna endodoncja w praktyce
Bolesława Arabska-Przedpełska, Halina Pawlicka
178,00 zł
149,90 zł
Patologia Robbinsa
Vinay Kumar, Abul K. Abbas
198,00 zł
169,90 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności