Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Największy wybór książek
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie tom 3

Autorzy:

Continuo Wydawnictwo

Wrocław 2016, wyd.1

 • Oprawa: miękka foliowana, 536 str.,
 • Wymiary: 165 x 235 mm,
 • Waga: 0.85 kg.
 • ISBN: 978-83-62182-60-2
Towar zwykle wysyłamy
w terminie od 2 do 3 dni
80,00 zł
71,90 zł
Zamknij
 
anuluj
Przed zastosowaniem wyników badań w praktyce należy poddać je ocenie. Taka ocena wyników badań do zastosowania w praktyce klinicznej to proces złożony i pełen niuansów. Ocena badań będących podstawą wytycznych opartych na dowodach naukowych wymaga krytycznego myślenia i właściwego osądu klinicznego. Bywa, że wyniki badań są niejednoznaczne, a nawet wzajemnie sprzeczne. Dlatego oceniając, czy dane naukowe można zastosować w praktyce, należy wziąć pod uwagę rzetelność, trafność i możliwość uogólnienia dostępnych badań. W tym celu pielęgniarki dokonują selekcji najlepszych dowodów naukowych istotnych w określonych przypadkach pacjentów. Jest to złożony proces, którego częścią jest również intuicja.
Wybór najbardziej adekwatnych dowodów z badań naukowych wymaga właściwego osądu klinicznego. Dodatkowo, rosnący zbiór dowodów naukowych oraz coraz większa intensywność i złożoność opieki wymagają wysoko rozwiniętych zdolności intelektualnych oraz umiejętności krytycznego myślenia. Osiągnięcie takiego poziomu wymaga nierzadko dodatkowego kształcenia, wykraczającego poza przygotowanie kliniczne.
W niniejszej, już trzeciej z kolei publikacji, prezentujemy wyniki kilkudziesięciu badań naukowych przeprowadzonych przez pielęgniarki i położne z różnych ośrodków w Polsce. Mamy nadzieję, że przedstawione wyniki posłużą jako źródło inspiracji do aktywnego udziału w rozwoju medycyny opartej na dowodach naukowych.
Książka składa się z 41 rozdziałów, których autorzy – zdobyli swoje doświadczenia w praktyce pielęgniarskiej lub położniczej, a dodatkowo pogłębili je pracą naukowo-badawczą oraz podczas pełnienia funkcji nauczyciela akademickiego.
Monografia adresowana jest szczególnie do pielęgniarek oraz położnych praktykujących w szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczych i leczniczych, w których sprawowana jest opieka nad pacjentem, nauczycieli akademickich oraz studentów.
 • Sprawowanie funkcji opiekuńczej i rehabilitacyjnej przez pielęgniarki w oddziale ortopedii
  Aspekty pobytu rodziców dzieci hospitalizowanych na oddziale laryngologii dziecięcej w celu usunięcia trzeciego migdałka gardłowego (w jęz. ang)
  Holistyczne podejście do pacjentów z Zespołem Post-Polio
  Motywy podjęcia terapii przez pacjentów uzależnionych od alkoholu
  Rola pielęgniarki w ocenie natężenia bólu u dziecka po zabiegu założenia cewnika centralnego typu Broviac – opis przypadku
  Częstość występowania ortoreksji wśród studentów kierunków medycznych i niemedycznych
  Analiza wpływu palenia tytoniu na występowanie powikłań pooperacyjnych u chorych operowanych z powodu niedrożności tętnic szyjnych. Doniesienia wstępne
  Wpływ bólu i cierpienia na jakość życia pacjentów objętych opieką paliatywną
  Wybrane czynniki ryzyka miażdżycy i zachowania zdrowotne wśród osób między 30. a 50. rokiem życia – różnice płci
  Filozofia i fenomenologiczne badania w pielęgniarstwie (w jęz. ang.)
  Ocena jakości życia pacjentów poddanych hemodializie
  Subiektywna ocena jakości życia pacjentów poddanych zabiegowi usunięcia zaćmy
  Kompleksowa ocena powrotu do sprawności ruchowej chorych po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego
  Poziom wiedzy kobiet na temat raka gruczołu piersiowego
  Choroba nowotworowa jako kryzys
  Wpływ analgezji wyprzedzającej na poziom bólu u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu złamań w obrębie bliższej nasady kości udowej
  Determinanty wizerunku pielęgniarki pediatrycznej
  Oczekiwania pacjentów POZ dotyczące kompetencji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
  Rola pielęgniarki w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego rodziną w stanie terminalnym (w jęz. ang.)
  Działania wspierające proces adaptacji zawodowej w opinii młodego personelu pielęgniarskiego
  Rola zbilansowanej diety w prewencji chorób cywilizacyjnych
  Realizacja edukacji przedporodowej przez położne POZ w opinii kobiet
  Wpływ roli osoby towarzyszącej w porodzie fizjologicznym
  Ocena świadomości kobiet, dotycząca zawodu położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  Postępowanie pielęgnacyjne wobec pacjentki po usunięciu macicy – studium przypadku
  Styl życia kobiet a przyszłe macierzyństwo
  Problemy terapii i opieki nad dzieckiem z wrodzoną, arytmogenną kanałopatią serca – studium przypadku
  Rola pielęgniarki w procesie edukacji pacjentów z niewydolnością serca spowodowaną wadą wrodzoną serca
  Ocena wpływu czynników socjodemograficznych na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu, przebywających na oddziale rehabilitacji neurologicznej
  Wiedza i zachowania kobiet wobec problemu nietrzymania moczu
  Nauki podstawowe jako źródło sukcesu w kształceniu studentów pielęgniarstwa z zakresie opieki specjalistycznej – badanie jednoośrodkowe
  Opieka nad chorym z nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego
  Ocena zapotrzebowania na wsparcie społeczne w grupie ciężarnych w ciąży powikłanej z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia depresji poporodowej – badania wstępne
  Obciążenie opiekunów osób z rozpoznaną schizofrenią
  Funkcjonowanie w społeczeństwie Dorosłych Dzieci Alkoholików
  Wiedza na temat żywienia i suplementacji ciężarnych w opinii kobiet w okresie rozrodczym w badaniach ankietowych
  Wpływ pracy zmianowej na jakość życia pielęgniarek (w jęz. ang)
  Toksoplazmoza w ciąży – rola położnej w edukacji przedporodowej
  Ginekologia estetyczna – nowy trend w ginekologii
  Opieka nad pacjentką z ciążą ektopową ze współistniejąca ciążą wewnątrzmaciczną – studium przypadku
  Analiza czynników ryzyka udarów mózgu wśród pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie
Izabella Uchmanowicz, Joanna ...
69,00 zł
Do koszyka
61,60 zł
Izabella Uchmanowicz, Joanna ...
75,00 zł
Do koszyka
67,50 zł
Izabella Uchmanowicz, Joanna ...
80,00 zł
Do koszyka
71,90 zł
Izabella Uchmanowicz, Joanna ...
80,00 zł
Do koszyka
71,90 zł
Izabella Uchmanowicz, Joanna ...
75,00 zł
Do koszyka
67,50 zł
Izabella Uchmanowicz, Joanna ...
75,00 zł
Do koszyka
64,90 zł
Dariusz Bazaliński, Maria Kózka ...
99,00 zł
Do koszyka
84,90 zł
99,00 zł
Do koszyka
84,90 zł
39,00 zł
Do koszyka
32,90 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
Tel.  58 718-84-87
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
Pediatria tom 1-2
Wanda Kawalec, Ryszard Grenda
299,00 zł
239,90 zł
Atlas anatomii człowieka Nettera - polskie
Frank H. Netter, red. wyd. pol. Janusz Moryś
209,00 zł
169,90 zł
Współczesna endodoncja w praktyce
Bolesława Arabska-Przedpełska, Halina Pawlicka
178,00 zł
149,90 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności