Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Szybka realizacja zamówień
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Hematologia

Promocja Promocja

Autorzy:

Via Medica Wydawnictwo

Gdańsk 2016, wyd.1

 • Oprawa: miękka foliowana, 1098 str.,
 • Wymiary: 155 x 230 mm,
 • Waga: 2.03 kg.
 • ISBN: 978-83-65476-41-8
Towar niedostępny:
nakład wyczerpany (niedostępny u wydawcy)
300,00 zł
239,00 zł
Zamknij
 
anuluj
„Hematologia” jest pierwszym wydaniem podręcznika opracowanym przez Autorów wywodzących się z większości polskich ośrodków hematologicznych - wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Książka jest przeznaczona zarówno dla lekarzy hematologów, internistów i pediatrów, jak i specjalistów innych dziedzin medycyny, w tym pracowników laboratoriów medycznych i centrów krwiodawstwa, a także studentów medycyny. Inspiracją były brak na polskim rynku wydawniczym nowoczesnego i zarazem kompleksowego podręcznika do hematologii oraz obserwowane w ostatnich latach znaczne zwiększenie liczby możliwych sposobów postępowania diagnostycznego i leczniczego, które w dużej mierze jest konsekwencją poznania roli molekularnych zaburzeń w patogenezie wielu chorób oraz wprowadzenia nowych leków, zwłaszcza w ramach tak zwanej terapii celowanej.

Podręcznik składa się z sześciu części. W pierwszej znajdują się informacje o charakterze podstawowym, których poznanie i zrozumienie jest niezbędne, by postępowanie kliniczne było prawidłowe. Zakres zagadnień obejmuje nie tylko ogólne zasady diagnostyki i podstawy wszystkich stosowanych obecnie metod leczenia, ale również inne tematy istotne dla hematologów, onkologów, transplantologów, transfuzjologów i diagnostów laboratoryjnych. W kolejnych częściach szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące transfuzjologii, hemostazy, nienowotworowych chorób układów czerwonokrwinkowego i białokrwinkowego oraz nowotworów układów krwiotwórczego i chłonnego. Rozdziały dotyczące poszczególnych chorób mają jednolitą strukturę, co powinno ułatwić lekturę podręcznika. W jego przygotowaniu Autorzy i niżej podpisani Redaktorzy kierowali się potrzebą uwzględnienia zasad medycyny opartej na faktach, co oznacza przekazywanie sprawdzonych informacji, ustalonych na podstawie wyników badań klinicznych. Wspomniane informacje powinny być zawsze interpretowane w sposób krytyczny, aby uniknąć postępowania o wątpliwej wartości i, w konsekwencji, zmniejszenia szans uzyskania oczekiwanych wyników leczenia. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w ostatnich latach ukazały się „Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych” (2013 r.) oraz „Onkologia kliniczna” (2015 r.). Redaktorzy „Hematologii” oraz wielu jej Autorów uczestniczyło w tworzeniu wspomnianych opracowań, co tłumaczy świadome wykorzystanie fragmentów tych opracowań w niniejszym podręczniku.

Przygotowanie „Hematologii” było możliwe dzięki współpracy wielu osób. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Autorom za wkład, jaki wnieśli w przygotowanie podręcznika. Współpraca ze wszystkimi była dla nas źródłem ogromnej satysfakcji. Dziękujemy Pracownikom Wydawnictwa Via Medica, których fachowość i kompetencje organizacyjne były dla nas niezwykle cenne. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Redaktor Joanny Gajkowskiej, której zaangażowanie bardzo nam pomogło w procesie przygotowania podręcznika. Wyrażamy głębokie przekonanie, że hematologia będzie się nadal prężnie rozwijać. Dlatego też w nadchodzących latach planujemy aktualizowanie przedstawionej publikacji - zgodnie z bieżącym stanem wiedzy medycznej. Mamy nadzieję, że obecne i przyszłe wydania „Hematologii” spotkają się z życzliwym przyjęciem Czytelników.

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
 • 1. PODSTAWY DIAGNOSTYKI I LECZENIA W HEMATOLOGII
  1.1. Wstąp
  1.2. Ocena histologiczna szpiku kostnego
  1.3. Znaczenie cytometrii przepływowej w hematologii
  1.4. Znaczenie badań cytogenetycznych w hematologii
  1.5. Znaczenie badań molekularnych w hematologii
  1.6. Zmiany skórne w chorobach krwi
  1.7. Splenomegalia i hipersplenizm
  1.8. Zakażenia wirusowe w hematologii
  1.9. Problemy hematologiczne w okresie ciąży
  1.10. Powikłania infekcyjne w hematologii
  1.11. Zaburzenia metaboliczne i wodno-elektrolitowe w hematologii
  1.12. Zaburzenia układu pokarmowego w hematologii
  1.13. Stany nagłego zagrożenia życia w hematologii
  1.14. Postępowanie przeciwbólowe i opieka paliatywna w hematologii
  1.15. Odległe następstwa leczenia przeciwnowotworowego
  1.16. Przeszczepianie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych
  1.17. Przeszczepianie autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych
  1.18. Rola opieki psychoonkologicznej w hematologii
  1.19. Klasyfikacje i wykazy norm
  2. TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA
  2.1. Serologiczne i molekularne podstawy immunohematologii i diagnostyki immunohematologicznej
  2.2. Rola lekarza w przetaczaniu krwi
  2.3. Zasady przetaczania koncentratów krwinek czerwonych
  2.4. Zasady przetaczania koncentratów krwinek płytkowych
  2.5. Zasady przetaczania granulocytów
  2.6. Wskazania do przetaczania osocza i krioprecypitatu
  2.7. Wskazania do przetaczania albumin i immunoglobulin
  2.8. Przetaczanie krwi w szczególnych sytuacjach klinicznych
  2.9. Konflikty matczyno-płodowe w zakresie antygenów krwinek czerwonych, płytek i granulocytów
  2.10. Lecznicze zabiegi aferezy i terapie komórkowe
  2.11. Hemoiityczne i niehemolityczne reakcje poprzetoczeniowe
  2.12. Choroby zakaźne przenoszone drogą krwi
  2.13. Metody i procedury ograniczające przenoszenie czynników zakaźnych przez przetoczenie krwi lub jej składników
  3. HEMOSTAZA
  3.1. Hemostaza fizjologiczna
  3 2 Zasady rozpoznawania skaz krwotocznych
  3 3 Maioplytkowość — patofizjologia i klasyfikacja
  3 4. Małopłytkowości immunologiczne
  3 5. Zakrzepowa plamica małopłytkowa i zespół hemolityczno-mocznicowy
  3.6. Inne małopłytkowości
  3.7. Skazy naczyniowe wrodzone i nabyte
  3.8. Nadptylkowości wtórne
  3.9. Trombocytopatie
  3.10. Wrodzone osoczowe skazy krwotoczne
  3.11. Nabyte osoczowe skazy krwotoczne
  3.12. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
  4. NIEDOKRWISTOŚCI I NEUTROPENIE
  4.1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza
  4.2. Niedokrwistość chorób przewlekłych
  4.3. Niedokrwistości megaloblastyczne
  4.4. Niedokrwistości autoimmunohemolityczne i immunohemolityczne indukowane lekami
  4.5. Niedokrwistości aplastyczne
  4-6. Nocna napadowa hemoglobinuria
  4.7. Wrodzone niedokrwistości hemolityczne:: membranopatie i enzymopatie
  4.8. Talasemie i patologiczne warianty hemoglobin
  4.9. Porfirie
  4.10. Neutropenie
  5. NOWOTWORY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO
  5.1. Patogeneza nowotworów układu krwiotwórczego
  5.2. Klasyfikacja i kryteria diagnostyczne nowotworów układu krwiotwórczego
  5.3. Przewlekła białaczka szpikowa
  5.4. Czerwienica prawdziwa
  5.5. Pierwotna mielofibroza
  5.6. Nadpłytkowość samoistna
  5.7. Mastocytoza
  5.8. Nowotwory przebiegające z eozynofilią i eozynofilia odczynowa
  5.9. Zespoły mielodysplastyczne
  5.10. Ostra białaczka szpikowa
  6. NOWOTWORY UKŁADU CHŁONNEGO
  6.1. Patogeneza nowotworów układu chłonnego
  6.2. Klasyfikacja i kryteria diagnostyczne nowotworów układu chłonnego
  6.3. Ocena stopnia zaawansowania i odpowiedzi na leczenie u chorych na chłoniaka Hodgkina i chłoniaki nie-Hodgkina
  6.4. Ostra białaczka limfoblastyczna i chłoniaki limfoblastyczne
  6.5. Przewlekła białaczka limfocytowa
  6.6. Chłoniaki strefy brzeżnej
  6.7. Makroglobulinemia Waldenstroma/chłoniak limfoplazmocytowy
  6.8. Szpiczak plazmocytowy
  6.9. Choroby depozytowe monoklonalnych immunoglobulin
  6.10. Chłoniak grudkowy
  6.11. Chłoniak z komórek płaszcza
  6.12. Chłoniak rozlany z dużych komórek B
  6.13. Pierwotny chłoniak śródpiersia z dużych komórek B
  6.14. Chłoniak Burkitta
  6.15. Nowotwory z dojrzałych komórek T i NK
  6.16. Rzadziej wstępujące przewlekłe białaczki limfoidalne
  6.17. Pierwotne chłoniaki skóry
  6.18. Potransplantacyjne choroby limfoproliferacyjne
  6.19. Chłoniak Hodgkina
  6.20. Histiocytoza
Maria Kozłowska-Skrzypczak, ...
149,00 zł
Do koszyka
124,90 zł
Andrzej Nowakowski (red.) , Tomasz ...
94,50 zł
Do koszyka
94,50 zł
240,00 zł
Do koszyka
219,00 zł
Jan Styczyński, Michał Matysiak ...
135,00 zł
Do koszyka
114,90 zł
Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek ...
79,00 zł
Do koszyka
58,90 zł
Jacqueline H. Carr, Bernadette ...
98,00 zł
Do koszyka
67,90 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
Tel.  58 718-84-87
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
Atlas anatomii człowieka Nettera - polskie
Frank H. Netter, red. wyd. pol. Janusz Moryś
209,00 zł
159,00 zł
Poradnik dyżuranta - pediatria
Piotr Buda, Ryszard Grenda
185,00 zł
169,00 zł
Niezbędnik lekarza dyżurnego SOR
Janusz Springer, Jacek Kleszczyński
159,00 zł
139,90 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności