Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Szybka realizacja zamówień
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

Bestseller Bestseller

Autorzy:

Medical Tribune Polska Wydawnictwo

Warszawa 2018, wyd.1

 • Oprawa: twarda, 400 str.,
 • Wymiary: 165 x 250 mm,
 • Waga: 0.89 kg.
 • ISBN: 978-83-949741-6-9
Towar w magazynie -
Zwykle wysyłamy w ciągu 24h.
159,00 zł
149,00 zł
Zamknij
 
anuluj
Nie powinno budzić wątpliwości stwierdzenie, że od zdrowia psychicznego dzieci zależy dobra kondycja przyszłego społeczeństwa. Skoro tak jest, nasuwa się pytanie, w jakim stopniu dorośli dbają o rozwój psychiczny dzieci. Sądząc po wzroście wskaźników rozpowszechnienia wśród nastolatków zachowań autoagresywnych (samobójczych i niesamobójczych samouszkodzeń), przemocy rówieśniczej, przestępczości oraz zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (w tym tzw. dopalaczy), zaburzeń zachowania i emocji, należy sądzić, że nadal nie ma adekwatnej do potrzeb dzieci opieki, ani na poziomie rodziny, ani instytucji, szkoły i państwa. W Stanach Zjednoczonych już w połowie lat 60. ubiegłego stulecia powstała przy Kongresie specjalna Komisja ds. Zdrowia Psychicznego Dziecka. Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nawet co piąte dziecko cierpi z powodu różnych zaburzeń psychicznych, a tylko 21% otrzymuje adekwatną opiekę.    W Polsce w celu zapewnienia dzieciom prawidłowego rozwoju powołano Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Od 2000 roku Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.
Żeby pomagać dzieciom z zakłóceniami rozwoju psychicznego, należy prawidłowo je diagnozować. Podstawą są podręczniki i klasyfikacje zaburzeń psychicznych. Od lat 30. ubiegłego stulecia (kiedy ukazał się pierwszy amerykański podręcznik psychiatrii dziecięcej Leo Kannera) w szybkim tempie zaczęły pojawiać się kolejne publikacje. O ile w I edycji podręcznika diagnostyki i statystyki zaburzeń psychicznych American Psychiatric Association (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM, 1952) występowały tylko 4 specyficzne kategorie dla dzieci, o tyle już w kolejnych ich liczba istotnie się zwiększała. W ostatniej, 5. edycji DSM (2013) został wyodrębniony cały rozdział poświęcony zaburzeniom neurorozwojowym, w którym po kolei omawiane są:: niesprawność intelektualna, zaburzenia komunikacji (w tym jąkanie), zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia z deficytem uwagi i nadruchliwością (ADHD), specyficzne zaburzenia w uczeniu się, zaburzenia motoryki (koordynacji, o obrazie stereotypii ruchowych, tików).
Mając na uwadze rozbieżności pomiędzy obowiązującą nadal w Polsce klasyfikacją ICD-10 a DSM-5, redaktorki tego podręcznika zaproponowały autorom poszczególnych rozdziałów uwzględnienie obydwu klasyfikacji. Dla pediatrów przydatnym uzupełnieniem diagnostyki zaburzeń psychicznych w populacji rozwojowej jest klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa („Klasyfikacja diagnostyczna DC::0–3R”, Oficyna Wydawnicza „Fundament” 2005).
Poważnym problemem w diagnostyce zaburzeń psychicznych w populacji rozwojowej jest ich współwystępowanie oraz dynamika obrazu klinicznego, którą wyjaśnia m.in. powszechnie znany model etiologiczny stres-podatność. Ponadto, poza czasochłonną diagnozą aktualnego stanu psychicznego u małego pacjenta i ewentualnych problemów zdrowotnych w przeszłości (od poczęcia) w zakresie wszystkich funkcji i narządów, konieczna jest m.in. ocena psychologiczna dziecka i określenie jego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i deficytów poznawczych oraz systemu rodzinnego i funkcjonowania społecznego (w złożonym procesie diagnostycznym pomocna może być książka „Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Podręcznik kliniczny” Claudia Cepedy wydany w Polsce w 2012 roku). Nasz podręcznik nie wyczerpuje listy wszystkich zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, autorzy opisują te najczęściej występujące lub stwarzające problemy w procesie diagnozy.
Odrębnym zagadnieniem w psychiatrii dzieci i młodzieży po postawieniu diagnozy jest zaplanowanie postępowania terapeutycznego. W wielu przypadkach nie opracowano standardów leczenia zaadaptowanych do warunków polskich, w tym uwzględniających dopuszczone do stosowania w wieku rozwojowym leki psychotropowe.    Poważnym i palącym problemem w leczeniu psychiatrycznym dzieci i młodzieży w Polsce jest także trudny dostęp do opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej – wynika to m.in. z niedostatecznego finansowania tej podstawowej dziedziny medycyny, a w związku z tym brakuje profilowanych placówek oraz specjalistów. Istnieją jeszcze w Polsce regiony, w których nie ma żadnego specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży.
Warto pamiętać, że specjalizacja w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży została reaktywowana po długiej przerwie w 2006 roku. W jej ramach możliwe są dwie ścieżki – po specjalizacji z psychiatrii (skrócona dwuletnia) oraz po stażu podyplomowym (pięcioletnia). Pediatrzy, mimo że jako pierwsi mają kontakt z każdym dzieckiem (chociażby z powodu obowiązkowych szczepień), nie są przygotowywani w czasie swojej specjalizacji do diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego.
Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie ważnym uzupełnieniem wiedzy z zakresu diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych w populacji rozwojowej, nie tylko dla lekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą, ale także dla pielęgniarek, psychologów i przedstawicieli innych zawodów medycznych.
prof. Agnieszka Gmitrowicz i prof. Małgorzata Janas-Kozik
 • ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Zaburzenia mowy i języka
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Zaburzenia tikowe i zespół Tourette’a
  ZABURZENIA EMOCJONALNE I ZWIĄZANE ZE STRESEM W POPULACJI ROZWOJOWEJ
 • Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia związane ze stresem
  ZABURZENIA NASTROJU U DZIECI I MŁODZIEŻY
 • Depresyjność i depresja
 • Zaburzenia depresyjne, choroba afektywna jednobiegunowa
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
  SPEKTRUM SCHIZOFRENII I INNE ZABURZENIA PSYCHOTYCZNE U DZIECI I MŁODZIEŻY
 • Stan prepsychotyczny i stany pokrewne
 • Zaburzenia psychotyczne
  ZABURZENIA PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY ZWIĄZANE Z KONTEKSTEM SPOŁECZNYM
 • Destrukcyjne zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
 • Zaburzenia spowodowane uzależnieniem od internetu
 • Zaburzenia rozwojowe u dzieci w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i dysfunkcyjnych
 • Zachowania samobójcze i zamierzone samouszkodzenia
  ZABURZENIA PSYCHICZNE A STAN SOMATYCZNY W POPULACJI ROZWOJOWEJ
 • Zaburzenia odżywiania
 • Moczenie mimowolne nieorganiczne (enuresis)
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia psychiczne ujawniające się głównie pod postacią somatyczną – różnicowanie
 • Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych
 • Dziecko z zaburzeniami neurologicznymi
 • Rozwój seksualny i leczenie zaburzeń seksualnych
 • Zaburzenia pozorowane
  TERAPIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY
 • Zasady i specyfika pracy z rodziną pacjenta w zależności od problemu psychiatrycznego
 • Kryteria wyboru i specyfika psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej
 • Terapia rodzin
 • Zastosowanie terapii behawioralnej i poznawczej w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży
 • Kryzys i interwencja kryzysowa w terapii dzieci i młodzieży
  ASPEKTY PRAWNE W PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY
 • Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży
Alan E. Kazdin, John R. Weisz ...
59,99 zł
Do koszyka
53,90 zł
Tomasz Wolańczyk, Jadwiga Komender ...
109,00 zł
Do koszyka
89,90 zł
Monika Talarowska, Dariusz Moczulski, ...
69,00 zł
Do koszyka
59,90 zł
Jeffrey A. Lieberman
39,90 zł
Do koszyka
32,90 zł
Alicja Chybicka, Krystyna Sawicz-Birkowska, ...
199,00 zł
Do koszyka
169,90 zł
59,00 zł
Do koszyka
49,90 zł
William L Weston, Joseph G. Morelli, ...
109,00 zł
Do koszyka
94,90 zł
Stanisław Pużyński, Jacek ...
92,40 zł
Do koszyka
89,00 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
Tel.  58 718-84-87
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
* Atlas anatomii człowieka Sobotta cz. 1-3
Friedrich Paulsen, Jens Waschke
447,00 zł
379,90 zł
Patologia Robbinsa
Vinay Kumar, Abul K. Abbas
198,00 zł
169,90 zł
Ortopedia i traumatologia - podręcznik
Andrzej Nowakowski (red.) , Tomasz Mazurek (red.)
94,50 zł
94,50 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności