Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Niskie ceny
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Bestseller Bestseller

Autorzy:

PWN Wydawnictwo

Warszawa 2020, wyd.1

 • Oprawa: miękka foliowana, 1035 str.,
 • Wymiary: 210 x 290 mm,
 • Waga: 2.63 kg.
 • ISBN: 978-83-01-21284-1
Towar w magazynie -
Zwykle wysyłamy w ciągu 24h.
179,00 zł
149,90 zł
Zamknij
 
anuluj
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży to pierwszy tak obszerny polski podręcznik tej dyscypliny. Do jego stworzenia zaproszono Autorki i Autorów reprezentujących wiodące uczelnie w Polsce, uznanych praktyków klinicznych oraz psychoterapeutów. Podjęli oni trud przekazania najbardziej współczesnej wiedzy teoretycznej i empirycznej w sposób zrozumiały i odnoszący się do działań praktycznych.
Treści podręcznika uporządkowano w sześciu częściach::
Teoretyczne podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży – omówiono tu rys historyczny oraz podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, zdefiniowano tę dziedzinę nauki i określono jej przedmiot, przedstawiono ogólne teorie i modele stosowane do analizy zjawisk zdrowia i zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji oraz wiedzę z psychologii rozwojowej niezbędną do rozumienia nieprawidłowości w rozwoju dzieci i młodzieży. Psychologiczna diagnoza kliniczna dzieci i młodzieży – szczególną uwagę poświęcono tu specyfice diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży; omówiono modele diagnozy, postępowanie diagnostyczne dziecięcego psychologa klinicznego oraz stosowane w diagnozie klinicznej dziecka metody, z uwzględnieniem specyfiki diagnozy neuropsychologicznej. W bloku tym znalazł się też rozdział poświęcony etycznym zasadom postępowania psychologia klinicznego dzieci i młodzieży jako badacza i praktyka. Psychologia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży – w tej części omówiono psychologii zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji. Zaprezentowano wiedzę psychologiczną i wyniki badań nad wybranymi zaburzeniami psychicznymi występującymi u dzieci i młodzieży opisanymi w aktualnie obowiązujących systemach klasyfikacyjnych. Kliniczne problemy dzieci i młodzieży – w kolejnych rozdziałach specjaliści scharakteryzowali wybrane trudności, które nie spełniają kryteriów zaburzenia psychicznego, ale znacząco wpływają na dyskomfort psychiczny oraz obniżają zdolności do skutecznego funkcjonowania w najważniejszych dziedzinach życia (m.in. agresja, samookaleczenia, otyłość czy przedwczesne macierzyństwo). Specjalne obszary zainteresowania psychologii klinicznej dzieci i młodzieży – opisano tu trudności obserwowane u dzieci i młodzieży, które dotyczą m.in. zmagania się dziecka z chorobą, zaburzeń psychicznych rodzica, kryzysów rodzinnych, adopcji i opieki zastępczej oraz cyfryzacji życia. Wybrane problemy pomocy psychologicznej – podręcznik kończą zagadnienia związane z różnymi formami praktycznej działalności psychologa klinicznego dzieci i młodzieży. Oprócz omówienia specyfiki pomocy udzielanej dzieciom i ich rodzinom poruszono też zagadnienia profilaktyki, psychoterapii wybranych zaburzeń, wczesnej interwencji i terapii neuropsychologicznej oraz społecznych i środowiskowych form pomocy (np. socjoterapia). Podręcznik jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, a zwłaszcza do studentów psychologii, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów specjalizacyjnych. Polecamy go także psychologom praktykom pracującym z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz przedstawicielom zawodów pokrewnych:: pedagogom, kuratorom sądowym, lekarzom, socjologom itp. Mogą z niego skorzystać także rodzice, którzy niepokoją się o przebieg rozwoju i wzorce funkcjonowania swoich dzieci. Mamy nadzieję, że prezentowane opracowanie wypełni lukę na rynku wydawniczym i stworzy okazję nie tylko do uzupełnienia wiedzy, ale też do refleksji, przemyśleń, dyskusji i rozwoju zawodowego.
 • Część I. TEORETYCZNE PODSTAWY PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
  1. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży w Polsce
  2. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - salutogenetyczne i patogenetyczne modele empiryczne i teoretyczne
  3. Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania:: środowisko rozwoju, zadania rozwojowe, nabywane kompetencje
  4. Psychologiczne i biospoleczne koncepcje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
  5. Psychopatologia rozwojowa. Integrujące podejście do zdrowia i zaburzeń dzieci i młodzieży
  Część II. PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
  6. Podstawy psychologicznej diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży w kontekście społecznym
  7. Metody stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej dzieci i młodzieży
  8. Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży
  9. Etyczne aspekty diagnozy i pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzicom
  Część III. PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
  10. Zaburzenia rozwoju
  11. Destrukcyjne zaburzenia zachowania i zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
  12. Zaburzenia emocjonalne (internalizacyjne)
  13. Pozostałe zaburzenia w okresie dzieciństwa i adolescencji
  14. Zaburzenia osobowości - symptomy obserwowane w okresie dzieciństwa i adolescencji
  Część IV. KLINICZNE PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY
  15. Agresja dzieci i młodzieży
  16. Autoagresja - samobójstwa i samookalecznia
  17. Dzieci jako ofiary przemocy seksualnej
  18. Nieletni jako sprawcy przestępstw
  19. Rodzicielstwo nastolatków
  20. Otyłość dzieci i młodzieży
  21. Kliniczne problemy dzieci z zaburzeniami narządów zmysłu
  Część V. SPECJALNE OBSZARY ZAINTERESOWANIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
  22. Zmaganie się dziecka z chorobą
  23. Rodzina z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju
  24. Kryzys w rodzinie - separacja i rozwód
  25. Dzieci w rodzinach adopcyjnych i zastępczych
  26. Dziecko w postępowaniu sądowym
  27. Dzieci rodziców z zaburzeniami psychicznymi
  28. Dziecko i młody człowiek w obliczu cyfryzacji życia
  Część VI. WYBRANE PROBLEMY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
  29. Specyfika pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i rodzin
  30. Profilaktyka zaburzeń funkcjonowania i rozwoju oraz promocja zdrowia dzieci i młodzieży
  31. Wczesne wspomaganie rozwoju, wczesna interwencja i rehabilitacja neuropsychologiczna dzieci i młodzieży
  32. Terapia dzieci i młodzieży - podejście poznawczo-behawioralne
  33. Terapia dzieci i młodzieży - podejście psychoanalityczne
  34. Terapia oparta na podejściu systemowym
  35. Terapia dzieci po urazach psychicznych
  36. Psychoterapia indywidualna adolescentów w analizie transakcyjnej
  37. Socjoterapia dzieci i młodzieży
  Bibliografia. Indeks nazwisk. Indeks rzeczowy. O Autorach
Lidia Cierpiałkowska, Helena ...
149,00 zł
Do koszyka
126,90 zł
159,00 zł
Do koszyka
134,90 zł
Stanisław Pużyński, Jacek ...
64,00 zł
Do koszyka
57,60 zł
39,90 zł
Do koszyka
35,90 zł
Monica Ramirez Basco, A. John ...
59,90 zł
Do koszyka
53,90 zł
59,00 zł
Do koszyka
49,90 zł
Stanisław Pużyński, Jacek ...
92,40 zł
Do koszyka
89,00 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
Tel.  58 718-84-87
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
Patologia Robbinsa
Vinay Kumar, Abul K. Abbas
198,00 zł
169,90 zł
Podręcznik dla lekarzy specjalizujących
Andrzej Nowakowski (red.) , Tomasz Mazurek (red.)
289,90 zł
289,90 zł
* Interna Szczeklika - mały podręcznik
Andrzej Szczeklik, Piotr Gajewski
100,00 zł
94,90 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności