Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Szybka realizacja zamówień
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Zrozumieć chemię - chemia fizyczna

Autorzy:

PWN Wydawnictwo

Warszawa 2021, wyd.1

 • Oprawa: miękka foliowana, 186 str.,
 • Wymiary: 205 x 285 mm,
 • Waga: 0.49 kg.
 • ISBN: 978-83-01-21749-5
Towar zwykle wysyłamy
w terminie od 2 do 3 dni
69,00 zł
57,90 zł
Zamknij
 
anuluj
Podręczniki „Zrozumieć chemię” zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić dodatkowe wsparcie, które pomoże Ci przejść ze szkoły średniej do chemii na poziomie uniwersyteckim. Będą również przydatne, jeśli studiujesz nauki pokrewne, takie jak biochemia, nauki o żywności lub farmacja.
Podręczniki obejmują trzy tradycyjne obszary chemii:: chemię nieorganiczną, organiczną i fizyczną. Mają one na celu uzupełnienie Twoich wiadomości z chemii.
Można i warto wykorzystać niniejsze podręczniki jako przewodniki do sprawdzenia swojej wiedzy podczas wykonywania określonego zadania. Mogą okazać się także przydatne, gdy skończysz określoną tematykę, przygotowując się do testów i egzaminów semestralnych. Ucząc się do sprawdzianów i egzaminów, studenci często posługują się pytaniami praktycznymi, ale wzorcowe odpowiedzi nie zawsze są dostępne.
Jest to spowodowane tym, że zazwyczaj istnieje więcej niż jeden poprawny sposób udzielenia odpowiedzi na pytanie. Wykładowcy będą chcieli docenić Twoje podejście do rozwiązywania problemów i włożoną pracę, niezależnie od uzyskania prawidłowej odpowiedzi. Te podręczniki zawierają wskazówki dotyczące dobrych praktyk i logicznego podejścia do rozwiązywania problemów, a także wiele wskazówek i pomocnych uwag, jak uniknąć typowych pułapek.
Struktura podręcznika
Rozdziały są podzielone na podrozdziały, a każdy z nich rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem do podstaw teoretycznych omawianych następnie przykładów i zadań.
Po krótkim wprowadzeniu do każdego tematu znajduje się seria praktycznych przykładów, które są typowe dla problemów, o których rozwiązanie możesz zostać poproszony podczas warsztatów lub egzaminów. W przykładach podano też w pełni omówione rozwiązania, które mają dać Ci podstawę, na której można oprzeć przyszłe odpowiedzi. Dostarczą także wskazówek, jak podejść do rozwiązywania tego rodzaju pytań i jak uniknąć typowych błędów.
Po przykładach z objaśnionymi rozwiązaniami znajdziesz dalsze zadania podobnego typu, które możesz rozwiązać jako ćwiczenie samodzielnie. Liczbowe lub „krótkie” odpowiedzi na te problemy można znaleźć na końcu książki.
Jak korzystać z podręcznika
Zapewne będziesz sięgał po ten podręcznik w różnych momentach podczas studiów, ale przewidujemy, że będą one najbardziej przydatne podczas przygotowywania się do egzaminów po dokonaniu wstępnej weryfikacji i zapoznaniu się z podstawami teoretycznymi. Warto skorzystać ze wstępów do tematów, aby sprawdzić swoje zrozumienie zagadnień i odświeżyć pamięć. Następnym krokiem jest prześledzenie opracowanych przykładów lub spróbowanie ich samodzielnego rozwiązania.
Podpowiedzią będą wskazówki, jak rozwiązać problem – na przykład przypominając ci o zagadnieniach, których możesz potrzebować z różnych dziedzin chemii.
Komentarze (na marginesie) będą zwykle odnosić się do opracowanych rozwiązań i pomogą Ci zrozumieć, na przykład, dlaczego zastosowano konwersję jednostek lub będą zawierać pewne ogólne wyjaśnienia matematyczne zastosowane w rozwiązaniu. Komentarze mają na celu pomóc uniknąć typowych błędów popełnianych przez studentów podczas rozwiązywania konkretnego typu problemu.
Pytania podsumowujące mogą być używane jako narzędzie do końcowej powtórki materiału, gdy masz pewność, że opanowałeś i zrozumiałeś poszczególne zagadnienia i chcesz trochę poćwiczyć przed egzaminem lub testem.
 • 1. PODSTAWY
  1.1 Jednostki SI
  1.2 Bardzo duże i bardzo małe liczby
  1.3 Przeliczanie jednostek
  1.4 Mole atomów i względna masa atomowa
  1.5 Masa molowa i określanie liczności substancji
  1.6 Określanie wzoru empirycznego i cząsteczkowego
  1.7 Obliczenia analizy wagowej
  1.8 Stężenie roztworu
  1.9 Analiza objętościowa
  1.10 Substrat limitujący i wydajność procentowa
  1.11 Prawa gazowe

  2. TERMODYNAMIKA
  2.1 Przemiany energii
  2.2 Energia wewnętrzna, U
  2.3 Zmiany entalpii
  2.4 Prawo Hessa
  2.5 Cykl Borna-Habera
  2.6 Entalpie wiązań
  2.7 Pojemność cieplna i kalorymetria
  2.8 Entropia i druga zasada termodynamiki

  3. RÓWNOWAGA CHEMICZNA
  3.1 Równowaga a minimum zmian entalpii swobodnej
  3.2 Stała równowagi reakcji - przybliżenie układów rzeczywistych
  3.3 Zależność między K, Kp oraz Kc
  3.4 Reakcje wprost i odwrotne
  3.5 Reguła le Chateliera
  3.6 Zmiana standardowej entalpii swobodnej a położenie równowagi
  3.7 Wpływ temperatury
  3.8 Obliczanie stałych równowagi i składu mieszaniny równowagowej
  3.9 Rozpuszczalność
  3.10 Kwasy, zasady i woda
  3.11 Reakcje podstawienia ligandów

  4. RÓWNOWAGI FAZOWE
  4.1 Gazy, ciecze i ciała stałe
  4.2 Układ jednoskładnikowy - równowagi fazowe
  4.3 Układ jednoskładnikowy - entalpia swobodna, entalpia i entropia
  4.4 Układ jednoskładnikowy - równanie Clapeyrona
  4.5 Układ jednoskładnikowy - równanie Clausiusa-Clapeyrona
  4.6 Układy dwuskładnikowe - nielotna substancja rozpuszczona w lotnym rozpuszczalniku
  4.7 Układy dwuskładnikowe - roztwory idealne
  4.8 Układy dwuskładnikowe - roztwory idealne rozcieńczone
  4.9 Układy dwuskładnikowe - roztwory rzeczywiste
  4.10 Układy dwuskładnikowe - destylacja

  5. KINETYKA REAKCJI
  5.1 Szybkość reakcji chemicznej
  5.2 Rząd reakcji chemicznej
  5.3 Metoda wyznaczania równania szybkości na podstawie szybkości początkowych
  5.4 Postać całkowa równania szybkości
  5.5 Czas połowicznego przereagowania
  5.6 Zależność szybkości reakcji od temperatury - równanie Arrheniusa
  5.7 Mechanizmy reakcji, zależność od szybkości
  6. ELEKTROCHEMIA
  6.1 Oddziaływania elektrostatyczne
  6.2 Aktywność
  6.3 Siła jonowa
  6.4 Prawo graniczne Debyea-Huckela
  6.5 Przewodność
  6.6 Ogniwa elektrochemiczne
  Zadania przeglądowe
  Odpowiedzi
Matthew Almond, Mark Spillman, ...
69,00 zł
Do koszyka
57,90 zł
Matthew Almond, Mark Spillman, ...
69,00 zł
Do koszyka
57,90 zł
Anna Krakowiak, Aleksander Rutkiewicz ...
60,00 zł
Do koszyka
53,90 zł
Anna Pituch-Noworolska
64,00 zł
Do koszyka
56,90 zł
Magdalena Malik, Agata Kozioł ...
15,00 zł
Do koszyka
13,90 zł
Magdalena Malik, Agata Kozioł ...
15,00 zł
Do koszyka
13,90 zł
44,00 zł
Do koszyka
36,90 zł
Victor W. Rodwell, David Bender, ...
255,00 zł
Do koszyka
209,90 zł
149,00 zł
Do koszyka
129,90 zł
Aldona Dembińska-Kieć, Jerzy ...
164,00 zł
Do koszyka
139,90 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
Tel.  58 718-84-87
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
Poradnik dyżuranta - pediatria
Piotr Buda, Ryszard Grenda
185,00 zł
169,00 zł
Choroby wewnętrzne Davidson. Tom 1-3
Stuart H. Ralston, Mark W.J. Strachan
367,00 zł
289,90 zł
Pediatria
Tom Lissauer, Will Carroll
169,00 zł
139,90 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności