Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Szybka realizacja zamówień
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Nowe strategie leczenia raka tarczycy

Biblioteka Chirurga Onkologa (Tom 13)

Autorzy:

Via Medica Wydawnictwo

Gdańsk 2021, wyd.1

 • Oprawa: miękka foliowana, 124 str.,
 • Wymiary: 155 x 235 mm,
 • Waga: 0.31 kg.
 • ISBN: 978-83-66145-76-4
Towar w magazynie -
Zwykle wysyłamy w ciągu 24h.
180,00 zł
144,90 zł
Zamknij
 
anuluj
Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Książka „Nowe strategie leczenia raka tarczycy” została napisana głównie przez autorów pracujących w Centrum Onkologii-Instytucie, Oddziale w Gliwicach. Pragnę podziękować Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), które przyznało grant „Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego” [MILESTONE] w ramach programu „Profi laktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED2/267398/4/NCBR/2015. Otrzymało go konsorcjum, którego Centrum Onkologii-Instytut, Oddział w Gliwicach jest liderem. Dzięki analizom, wykonanym w ramach tego grantu, możliwe były przemyślenia, które prezentujemy Państwu w niniejszej książce.
Barbara Jarząb
 • 1. Diagnostyka raka tarczycy ...........................................................................................1
  Jolanta Krajewska
  1.1. Wstęp ........................................................................................................................1
  1.2. Objawy ......................................................................................................................1
  1.3. Diagnostyka ..............................................................................................................2
  2. Patologia molekularna raka tarczycy ...........................................................................5
  Dagmara Rusinek, Barbara Jarząb
  2.1. Wstęp ........................................................................................................................5
  2.2. Rak brodawkowaty tarczycy ......................................................................................6
  2.3. Rak pęcherzykowy tarczycy ......................................................................................11
  2.4. Rak oksyfi lny tarczycy — rak Hürthle’a .....................................................................12
  2.5. Niskozróżnicowany oraz anaplastyczny rak tarczycy ...............................................13
  2.6. Rak rdzeniasty tarczycy ............................................................................................13
  3. Diagnostyka molekularna raka tarczycy .......................................................................20
  Małgorzata Oczko-Wojciechowska
  3.1. Wstęp ........................................................................................................................20
  3.2. Techniczne aspekty testów molekularnych stosowanych
  w ocenie materiału biopsyjnego pobranego z guzów tarczycy .........................................21
  3.3. Dostępne testy molekularne stosowane w diagnostyce przedoperacyjnej
  raka tarczycy .....................................................................................................................22
  3.3.1. Afi rma Gene Expression Classifi er .......................................................................22
  3.3.2. ThyroSeq ................................................................................................................23
  3.3.3. ThyGenX/ThyraMIR ................................................................................................24
  3.3.4. RosettaGX Reval ....................................................................................................25
  3.4. Podsumowanie ..........................................................................................................25
  4. Główne typy histopatologiczne .....................................................................................28
  Ewa Chmielik
  4.1. Wstęp .........................................................................................................................28
  4.2. Rak zróżnicowany ......................................................................................................28
  4.2.1. Rak brodawkowaty ..................................................................................................28
  4.2.2. Rak pęcherzykowy ..................................................................................................32
  4.3. Rak z komórek Hürthle’a ............................................................................................33
  4.4. Rak niskozróżnicowany ..............................................................................................34
  4.5. Rak anaplastyczny .....................................................................................................35
  4.6. Rak rdzeniasty ............................................................................................................36
  5. Diagnostyka cytologiczna raka tarczycy ........................................................................41
  Ewa Chmielik
  6. Anatomia chirurgiczna gruczołu tarczowego..................................................................45
  Marek Dedecjus
  7. Nowa strategia leczenia operacyjnego chorych na raka tarczycy ..................................48
  Agnieszka Czarniecka, Marcin Barczyński, Marek Dedecjus, Krzysztof Kuzdak
  7.1. Wstęp ..........................................................................................................................48
  7.2. Zróżnicowane raki tarczycy (rak brodawkowaty i rak pęcherzykowy) .........................48
  7.2.1. Wskazania do pierwotnego i wtórnego wycięcia tarczycy ........................................48
  7.2.2. Wskazania do usunięcia układu chłonnego centralnego (węzłów chłonnych
  przedziału VI) oraz bocznego szyi w rakach zróżnicowanych ............................................53
  7.2.3. Operacje nawrotów ...................................................................................................54
  7.2.4. Operacje wielonarządowe .........................................................................................55
  7.3. Rak rdzeniasty tarczycy ...............................................................................................56
  7.4. Rak anaplastyczny .......................................................................................................57
  7.5. Powikłania pooperacyjne .............................................................................................58
  7.5.1. Współczesne możliwości redukcji ryzyka porażenia nerwów krtaniowych ...............58
  7.5.2. Zapobieganie pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc ........................................61
  7.6. Podsumowanie .............................................................................................................62
  8. Leczenie zróżnicowanych raków tarczycy jodem radioaktywnym ...................................67
  Daria Handkiewicz-Junak
  8.1. Wstęp ...........................................................................................................................67
  8.2. Terapia radioizotopowa ................................................................................................67
  8.3. Leczenie uzupełniające jodem promieniotwórczym .....................................................68
  8.4. Leczenie jodem promieniotwórczym chorych w stadium rozsiewu
  choroby nowotworowej .......................................................................................................70
  8.4.1. Czynniki predykcyjne w leczeniu izotopowym zróżnicowanego
  raka tarczycy .......................................................................................................................70
  8.4.2. Indukcja jodochwytności ...........................................................................................70
  8.5. Oporność na leczenie 131I ..........................................................................................71
  8.6. Przeciwwskazania do leczenia 131I ............................................................................71
  8.7. Kwalifi kacja i przebieg leczenia 131I ...........................................................................71
  8.8. Powikłania terapii jodem promieniotwórczym ..............................................................72
  8.8.1. Działania niepożądane niezwiązane z ryzykiem indukcji
  nowotworów wtórnych ........................................................................................................72
  8.8.2. Nowotwory wtórne po leczeniu jodem promieniotwórczym.......................................73
  9. Miejsce teleradioterapii w leczeniu raka tarczycy ...........................................................75
  Zbigniew Wygoda, Daria Handkiewicz-Junak
  9.1. Wstęp ...........................................................................................................................75
  9.2. Techniki napromieniania ..............................................................................................76
  9.3. Radioterapia radykalna ................................................................................................77
  9.3.1. Zróżnicowany rak tarczycy ........................................................................................77
  9.3.2. Rak rdzeniasty tarczycy ............................................................................................78
  9.3.3. Rak anaplastyczny tarczycy .....................................................................................78
  9.4. Radioterapia paliatywna ...............................................................................................78
  10. Leczenie inhibitorami kinaz zaawansowanego raka tarczycy ........................................80
  Jolanta Krajewska
  10.1. Wstęp ...........................................................................................................................80
  10.2. Rak rdzeniasty tarczycy ...............................................................................................80
  10.3. Zróżnicowany rak tarczycy ...........................................................................................83
  10.4. Niezróżnicowany (anaplastyczny) rak tarczycy ............................................................84
  10.5. Powikłania leczenia celowanego raka tarczycy ...........................................................85
  10.6. Wskazania do terapii TKI u chorych na zaawansowanego
  raka tarczycy .........................................................................................................................86
  10.7. Podsumowanie .............................................................................................................88
  11. Rak rdzeniasty tarczycy — od biologii molekularnej do decyzji lekarskiej ........................91
  Barbara Jarząb, Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Jolanta Krajewska,
  Agnieszka Czarniecka
  11.1. Wstęp ...........................................................................................................................91
  11.2. Objawy raka rdzeniastego tarczycy .............................................................................91
  11.3. Dziedziczny rak rdzeniasty tarczycy ............................................................................92
  11.4. Protoonkogen RET ......................................................................................................93
  11.5. Diagnostyka .................................................................................................................94
  11.5.1. Diagnostyka genetyczna raka rdzeniastego tarczycy ..............................................94
  11.5.2. Badania biochemiczne stosowane w rozpoznaniu i monitorowaniu
  raka rdzeniastego tarczycy i zespołu MEN 2 ......................................................................97
  11.5.3. Badania obrazowe .................................................................................................100
  11.6. Leczenie raka rdzeniastego tarczycy ........................................................................101
  11.6.1. Leczenie operacyjne ..............................................................................................101
  11.6.2. Operacje profi laktyczne u nosicieli mutacji RET ...................................................101
  11.6.3. Radioterapia...........................................................................................................102
  11.6.4. Leczenie nawrotu raka rdzeniastego tarczycy i choroby przetrwałej ....................103
  12. Rak anaplastyczny tarczycy ........................................................................................106
  Zbigniew Wygoda
  12.1. Wstęp .......................................................................................................................106
  12.2. Patogeneza i przebieg kliniczny ...............................................................................106
  12.3. Diagnostyka ..............................................................................................................108
  12.4. Leczenie ...................................................................................................................109
  12.4.1. Leczenie operacyjne ............................................................................................109
  12.4.2. Radioterapia..........................................................................................................110
  12.4.3. Leczenie systemowe ............................................................................................111
  12.4.4. Leczenie objawowe i paliatywne ..........................................................................112
  13. Rak tarczycy u dzieci ..................................................................................................115
  Daria Handkiewicz-Junak, Aleksandra Kropińska 115
  13.1. Wstęp ......................................................................................................................115
  13.2. Epidemiologia ..........................................................................................................115
  13.3. Etiologia i patogeneza zróżnicowanego raka tarczycy ............................................116
  13.3.1. Promieniowanie jonizujące ..................................................................................116
  13.3.2. Inne czynniki predysponujące do rozwoju zróżnicowanego
  raka tarczycy u dzieci........................................................................................................116
  13.4. Obraz kliniczny i rokowanie .....................................................................................117
  13.5. Badania przesiewowe i diagnostyka zmian
  ogniskowych w tarczycy ...................................................................................................117
  13.6. Leczenie ..................................................................................................................118
  13.7. Leczenie operacyjne ................................................................................................118
  13.7.1. Powikłania po leczeniu operacyjnym ....................................................................119
  13.8. Leczenie jodem promieniotwórczym ........................................................................119
  13.8.1. Leczenie uzupełniające 131I .................................................................................119
  13.8.2. Leczenie izotopowe przerzutów odległych.............................................................120
  13.8.3. Przeciwwskazania do leczenia 131I w zróżnicowanych
  rakach tarczycy u dzieci ...................................................................................................120
  13.8.4. Przygotowanie dziecka do leczenia radioaktywnym jodem .................................120
  13.8.5. Stosowane aktywności i schematy leczenia ........................................................121
  13.8.6. Działania niepożądane po leczeniu jodem promieniotwórczym ..........................121
  13.9. Leczenie L-tyroksyną ..............................................................................................122
  13.10. Inne metody postępowania terapeutycznego .......................................................122
  13.11. Monitorowanie chorych po zakończonym leczeniu ...............................................122
  13.12. Rokowanie .............................................................................................................122
Arkadiusz Jeziorski, Janusz ...
120,00 zł
Do koszyka
94,90 zł
Arkadiusz Jeziorski, Piotr Rutkowski ...
80,00 zł
Do koszyka
68,00 zł
Arkadiusz Jeziorski, Piotr Rutkowski ...
210,00 zł
Do koszyka
177,90 zł
Anna Nasierowska-Guttmejer, ...
200,00 zł
Do koszyka
159,90 zł
Wiesław J. Kruszewski, Arkadiusz ...
210,00 zł
Do koszyka
164,90 zł
Andrzej Depko, Aleksandra Krasowska ...
134,00 zł
Do koszyka
113,90 zł
Jan Styczyński, Michał Matysiak ...
135,00 zł
Do koszyka
114,90 zł
Barbara Jarząb
69,00 zł
Do koszyka
58,90 zł
Agnieszka Bogusławska-Kapała, ...
149,00 zł
Do koszyka
124,90 zł
Wojciech Noszczyk
154,00 zł
Do koszyka
119,90 zł
Wojciech Noszczyk
154,00 zł
Do koszyka
119,90 zł
Jacek Gawrychowski, Barbara ...
180,00 zł
Do koszyka
150,00 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
Tel.  58 718-84-87
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
EKG - to proste
John R. Hampton, red. wyd. pol. Jacek Smereka
58,00 zł
49,90 zł
Przewodnik antybiotykoterapii 2022
Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
20,00 zł
17,90 zł
299,00 zł
249,90 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności