Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Szybka realizacja zamówień
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Prawa i obowiązki ratownika medycznego

podczas medycznych czynności ratunkowych

Dodruk Dodruk

Autorzy:

Medyk Wydawnictwo

Warszawa 2020, wyd.1

 • Oprawa: miękka foliowana, 68 str.,
 • Wymiary: 165 x 235 mm,
 • Waga: 0.14 kg.
 • ISBN: 978-83-959469-0-5
Towar w magazynie -
Zwykle wysyłamy w ciągu 24h.
29,00 zł
24,90 zł
Zamknij
 
anuluj
Podstawowe zasady związane z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego zawarte są w sposób ogólny w Ustawie z 8 września 2006 r. o PRM. Obecnie trwają prace nad projektem „własnej ustawy dla ratowników medycznych. Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych o nr UD570,13 grudnia 2019 r. został zaopiniowany przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów (RL- 033-33/19), jako projekt niezbędny i wymagający uchwalenia, wprowadzając szczegółowe zastrzeżenia do poszczególnych przepisów projektu oraz propozycje de lege ferenda. Konkluzją Rady Legislacyjnej jest stwierdzenie, iż „Projekt bardzo słusznie przewiduje unormowanie zawodu ratownika medycznego w osobnej poświęconej temu zawodowi ustawie, odrębnej wobec obowiązującej de lege lata ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, co w przekonaniu Rady Legislacyjnej ma swoje uzasadnienie w całym szeregu formalno-systemowych, merytorycznych i konstytucyjnych argumentów.
Ratownictwo medyczne jest zawodem podwyższonego ryzyka. Ratownik podczas medycznych czynności ratowniczych musi wykazać się nie tylko wiedzą, szybkim działaniem w czasie stresu, ale również odpornością fizyczną i psychiczną. Prócz kontaktu z czynnikami biologicznymi i chemicznymi, które są zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania medyka, dodatkowo coraz częściej spotykana jest agresja w stosunku do ratowników medycznych. Przejawia się ona nie tylko w wymiarze słownym, ale także w formie przemocy fizycznej także do ratowników, którzy już są w trakcie udzielania pomocy poszkodowanym. Podczas wszelkich czynności medycznych ratownicy podlegają przepisom odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
Do przedstawienia najważniejszych elementów pracy ratownika medycznego podczas medycznych czynności ratunkowych w ujęciu prawnym i normatywnym zostały wykorzystane badania diagnostyczne. Cała procedura diagnostyczna miała na celu ustalenie i udokumentowanie faktycznego stanu prawnego w zakresie praw i obowiązków ratowników medycznych podczas wykonywania zawodu. Podstawowymi narzędziami badawczymi wykorzystanymi w celu przedstawienia faktycznego stanu prawnego była analiza aktów normatywnych, literatura medyczna oraz informacje zawarte w środowisku sieci web.
Podjęte czynności badawcze mają na celu przedstawienie odpowiedzi na pytania::
1. Jakie są prawa i obowiązki ratowników medycznych?
2. Jaka jest odpowiedzialność ratownika medycznego podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych?
Czynności diagnostyczne zostały opracowane w 4 rozdziałach, które zostały podzielone na podrozdziały. Rozdział pierwszy przedstawia obecny stan ratownictwa medycznego określonego w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 r., w którym zostały określone zadania ratownictwa medycznego, zakres podejmowanego ryzyka podczas wykonywania zawodu oraz ewentualne zmiany statusu ratownika medycznego na podstawie projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych o nr UD570.
Rozdział drugi został poświęcony zagadnieniom praw i obowiązków ratownika medycznego zawartych w obowiązujących przepisach. Została zwrócona uwaga na aspekty prawa do ochrony i wykonywania medycznych czynności ratunkowych, działań związanych z ochroną praw pacjenta oraz świadczeń, które nie wymagają ich zgody, jak również zostały poruszone zagadnienia prowadzenia dokumentacji medycznej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
W rozdziale trzecim szczegółowo została omówiona odpowiedzialność karna ratowników medycznych podczas wykonywania obowiązków zawodowych wraz z włączeniami tej, że odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów zawartych w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553).
Rozdział czwarty jako ostatni został poświęcony na zagadnienia szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej. Podkreślona została tu definicja winy oraz szkody wraz z rodzajami odpowiedzialności w odniesieniu do form zatrudnienia ratownika medycznego. Osobny podrozdział został poświęcony zasadom ubezpieczenia medyka jako formy jego ochrony podczas nieprzewidzianych zdarzeń. 6
 • 1. Ratownictwo Medyczne w świetle obowiązującej ustawy
  1.1 Zadania Ratownictwa Medycznego
  1.2 Ratownictwo medyczne jako zawód podwyższonego ryzyka
  1.3 Zmiana statusu Ratownika Medycznego na podstawie Projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych o nr UD570
  2. Prawa i obowiązki Ratownika Medycznego na podstawie obowiązujących przepisów
  2.1 Prawa Ratownika Medycznego
  2.1.1 Prawo do wykonywania medycznych czynności ratunkowych
  2.1.2 Prawo do udzielania świadczeń bez zgody pacjenta
  2.1.3 Prawo do ochrony podczas medycznych czynności ratunkowych
  2.2 Obowiązki Ratownika Medycznego
  2.2.1 Gwarantowane Prawa pacjenta
  2.2.2 Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej
  2.2.3 Obowiązek doskonalenia zawodowego
  3. Odpowiedzialność karna Ratownika Medycznego
  3.1 Odpowiedzialność Ratownika Medycznego za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
  3.2 Odpowiedzialność za błąd medyczny
  3.3 Okoliczności uchylające odpowiedzialność karną Ratownika Medycznego
  3.3.1 Stan wyższej konieczności
  3.3.2 Obrona konieczna
  4. Odpowiedzialność cywilna Ratownika Medycznego
  4.1 Charakterystyka odpowiedzialności cywilnej
  4.1.1 Definicja winy w odpowiedzialności cywilnej
  4.1.2 Szkoda w odpowiedzialności cywilnej
  4.2 Odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz solidarna
  4.3 Zasady ubezpieczenia Ratownika Medycznego w zakresie odpowiedzialności cywilnej
  Podsumowanie
  Bibliografia
Justin Bowra, Russell E McLaughlin, ...
74,00 zł
Do koszyka
64,90 zł
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie ...
98,00 zł
Do koszyka
87,90 zł
Marek Koenner, Anna Malinowska ...
28,50 zł
Do koszyka
25,90 zł
Anita Podlasin, Adam Stępka ...
79,00 zł
Do koszyka
66,90 zł
Jacek Mrukowicz, Piotr Sawiec, ...
47,00 zł
Do koszyka
41,90 zł
Roy Lee Alson, John Emory Campbell ...
120,00 zł
Do koszyka
107,90 zł
Ashfaq Hasan, red. wyd. pol. Dariusz ...
150,00 zł
Do koszyka
130,00 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
Tel.  58 718-84-87
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
EKG - to proste
John R. Hampton, red. wyd. pol. Jacek Smereka
58,00 zł
49,90 zł
159,00 zł
129,90 zł
Poradnik dyżuranta - pediatria
Piotr Buda, Ryszard Grenda
185,00 zł
169,00 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności