Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Największy wybór książek
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Atlas cytopatologii chorób śródmiąższowych płuc. Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL). Program multimedialny na CD

Autorzy:

MP Wydawnictwo

Kraków 2001, wyd.1

 • Oprawa: płyta CD-ROM
 • Waga: 0.09 kg.
Towar niedostępny:
nakład wyczerpany (niedostępny u wydawcy)
54,00 zł
49,00 zł
Zamknij
 
anuluj
Multimedialny Atlas cytopatologii chorób śródmiąższowych płuc powstał w wyniku dziesięcioletnich badań diagnostycznych i naukowych materiału uzyskiwanego metodą płukania oskrzelowo-pecherzykowego (bronchoalveolar lavage - BAL).
Analiza cytologiczna, cytochemiczna i immunologiczna zawiesiny komórek w popłuczynach z dolnych dróg oddechowych i wnętrza pęcherzyków płucnych w istotny sposób wzbogaciła wiedzę o procesach patologicznych zachodzących w przestrzeni płuc, ciągle niedostępną dla lekarza, mimo wprowadzania stale ulepszanych modeli bronchofiberoskopów. Technika BAL, nb. stosowana w praktyce klinicznej od ćwierćwiecza, umożliwia dziś nie tylko wizualną ocenę składników komórkowych pęcherzyków płucnych, ale także badania ich aktywności i produktów sekrecji, które w wielu laboratoriach biologii molekularnej wykrywane są w płynie uzyskanym z płukania nawet w śladowej ilości.
W ten sposób klinika została wyposażona w precyzyjny instrument diagnostyczny, za pomocą którego można dokonywać teleskopowych obserwacji na poziomie komórkowym i molekularnym bardzo odległych od oka lekarza zmian chorobowych w śródmiąższowych strukturach płuc, gdzie zachodzą procesy chorobowe, często trudne do wykrycia. Wydajność i wartość diagnostyczna metody BAL zależy od przestrzegania podstawowego warunku, jakim jest ścisła współpraca między bronchoskopistą, lekarzem prowadzącym chorego oraz cytopatologiem. Interpretacja obrazów cytologicznych musi być przeprowadzana wspólnie, ponieważ pozwoli to na uwzględnienie wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, modyfikujących skład i aktywność badanych komórek.
Wydaje się, że Atlas cytopatologii chorób śródmiąższowych płuc przygotowany w formie CD-ROM spełnia podstawowe oczekiwania Czytelnika, ułatwiając zarówno szybkie zapoznanie się z całym tekstem, jak i wynajdywanie interesujących szczegółów. Zapis na płytach CD-ROM pozwala też na korzystanie z innych zbiorów, w tym z zasobów internetowych telecytopatologii.
W tym wydaniu celowo zostały pominięte pewne rozdziały, np. dotyczący specjalnych metod odczynów cytochemicznych, które wyczerpująco omówiono w innych atlasach cytologii. Zostały natomiast wprowadzone nowe dane na temat stosowania metod BAL np. w diagnostyce pediatrycznej, badaniach immunocytometrii przepływowej i w cytomorfometrii. Czytelnika zainteresowanego szerzej zagadnieniami BAL odsyłamy do wydanych drukiem atlasów (J. Linder i S. Rennard - 1988; U. Costabel - 1998) oraz opracowania J. Domagały-Kulawika i C. Marsan poświęconego technikom patomorfologicznym BAL (1993). Mam nadzieję, że multimedialny zapis atlasu cytopatologii będzie stanowił konkretną pomoc w diagnostyce chorób śródmiąższowych płuc, a także przyczynek do badań nad ich etiopatogenezą.
Zbigniew Chłap, Kraków 2001 r.
 • 1. Zastosowanie BAL w diagnostyce i badaniach pneumonologicznych
 • Wskazania ogólne
 • Choroby układowe z lokalizacją zmian w płucach
 • Choroby nowotworowe
 • 2. Badania i techniki stosowane w BAL
 • Bronchoskopia i BAL
 • Wskazania do bronchoskopii
 • Przeciwwskazania do bronchoskopii
 • Powikłania bronchoskopii
 • Wymagane badania przed wykonaniem BAL
 • Powikłania BAL
 • Metoda wykonania badania bronchofiberoskopowego i BAL
 • Skierowanie do pracowni cytologicznej
 • Podstawowe badania aspirowanego płynu
 • Przygotowanie materiału z BAL do badań cytomorfologicznych
 • Rutynowe techniki barwienia i obliczanie składu komórek w BAL
 • Ocena przydatności podstawowych barwień w cytodiagnostyce
 • Podstawowe odczyny immunologiczne w BAL z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych
 • Substancje badane w płynie znad osadu BAL
 • BAL wobec innych metod morfologicznych stosowanych w diagnostyce pneumonologicznej
 • Płyn znad osadu
 • Substancje badane w płynie znad osadu BAL
 • Ocena wydolności metody BAL
 • 3. Cytologia prawidłowych elementów morfotycznych w BAL
 • Elementy morfotyczne w BAL u osób zdrowych
 • Elementy z przestrzeni oskrzelowo-pęcherzykowej:: Makrofagi pęcherzykowe, Limfocyty, Neutrofile, Eozynofile, Bazofile i mastocyty tkankowe
 • Prawidłowy skład komórek w płynie BAL
 • Limfocyty BAL - wartości prawidłowe
 • Podstawowe dane o limfocytach pęcherzykowych T
 • Czynniki mogące wpływać na ocenę cytologiczną BAL
 • Leki modyfikujące skład komórek BAL
 • 4. Zewnątrzpochodne czynniki powodujące zmiany w płucach
 • Organiczne czynniki wywołujące zmiany patologiczne w płucach:: Bakterie chorobotwórcze i saprofitujące, Wirusy, Grzyby patogenne i saprofitujące, Mikroorganizmy pierwotniakowe, Pasożyty (robaczyce), Pyłki roślin
 • Nieorganiczne czynniki (pyły) powodujące zmiany patologiczne w płucach:: Azbest i jego związki żelazowe, Krzem i związki krzemowo-węglowe; Pyły związków żelaza i metali; Pyły dymu tytoniowego; Talk
 • 5. Charakterystyka odczynów cytopatologicznych w przestrzeni oskrzelowo-pęcherzykowej
 • Zmiany wartości stosunku CD4/CD8 w BAL w różnych jednostkach chorobowych
 • Limfocytowe zapalenie pęcherzyków; Występowanie limfocytowego zapalenia pęcherzyków w BAL
 • Makrofagowe zapalenie pęcherzyków; Występowanie makrofagowego zapalenia pęcherzyków w BAL
 • Cytologiczne kryteria rozpoznania makrofagowego zapalenia pęcherzyków
 • Eozynofilowe zapalenie pęcherzyków; Występowanie eozynofilowego zapalenia pęcherzyków w BAL
 • Neutrofilowe zapalenie pęcherzyków
 • Występowanie zapalenia neutrofilowego pęcherzyków w BAL
 • Zapalenie pęcherzyków z mastocytozą; Występowanie zapaleń pęcherzyków z podwyższoną liczbą mastocytów w BAL
 • Zapalenie pęcherzyków z plazmocytozą; Występowanie zapaleń pęcherzyków z obecnością plazmocytów w BAL
 • Zapalenie pęcherzyków różnokomórkowe; Występowanie różnokomórkowych zapaleń pęcherzyków w BAL
 • Zapalenie pęcherzyków krwotoczne:: Rozlane krwawienia pęcherzykowe; Samoistna hemosyderoza płuc; Zespół Goodpasturea; Występowanie krwotocznych zapaleń pęcherzyków w BAL
 • 6. Analiza cyto-kliniczna BAL w przypadkach chorób i zmian patologicznych płuc
 • Sarkoidoza:: Fazy choroby; Rozpoznanie
 • Pylice płuc:: Azbestoza płuc; Krzemica płuc; Pylica węglowa płuc
 • Samoistne włóknienie płuc
 • Pneumopatie palaczy tytoniu
 • Astma oskrzelowa:: Eozynofile; Limfocyty T; Bazofile i mastocyty; Makrofagi pęcherzykowe; Neutrofile; Astma aspirynowa
 • Pneumopatie w chorobach kolagenowych
 • Zespół ostrej niewydolności oddechowej
 • Zmiany w płucach w niedoborach immunologicznych:: Nabyty zespół upośledzenia odporności; Terapia immunosupresyjna
 • Znaczenie diagnostyczne BAL w rzadkich chorobach płuc
 • 7. Zmiany dysplastyczne i nowotworowe komórek w BAL
 • Zmiany dysplastyczne komórek z BAL
 • Stopień wykrywalności komórek nowotworowych w różnych metodach diagnostyki morfologicznej
 • Zgodność rozpoznań nowotworów w BAL i histopatologii
 • Cytopatologia nowotworów wykrywanych w materiale z BAL
 • 8. Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe u dzieci
 • Uwagi dotyczące techniki BAL
 • BAL niebronchoskopowy
 • Wskazania do wykonania BAL u dzieci
 • Badanie materiału z BAL; Składniki komórkowe w przestrzeni oskrzelowo-pęcherzykowej u dzieci
 • Podsumowanie i perspektywy
 • Obraz cytologiczny BAL w grupie dzieci zdrowych
 • Obraz cytologiczny BAL u dzieci z nawracającymi zakażeniami dolnych dróg oddechowych
 • Obraz cytologiczny BAL u dzieci z przewlekłymi zapalnymi chorobami płuc
 • Subpopulacje limfocytów w BAL w grupie dzieci zdrowych
 • 9. Cytometria przepływowa w materiale BAL
 • Zasada działania cytometru przepływowego
 • Fenotypowanie limfocytów pęcherzykowych
 • Zastosowania cytometrii przepływowej jako metody diagnostyczno-badawczej w materiale BAL
 • Zastosowanie markerów komórek napływowych BAL w cytometrii przepływowej i immunocytochemii
 • Fenotypowanie L-BAL - kwalifikacja i analiza cytometryczna materiału BAL
 • Limfocyty pęcherzykowe; Limfocyty płuc - uwagi ogólne; Limfocyty BAL i krwi obwodowej u ludzi zdrowych
 • Podstawowe różnice między pulą limfocytów tkanki śródmiąższowej płuc i limfocytów pęcherzykowych a populacją PBL; Limfocyty T w materiale z BAL; Limfocyty NK i B w materiale BAL; Odrębności limfocytów tkanki śródmiąższowej płuc w porównaniu z L-BAL; Apoptoza limfocytów pęcherzykowych
 • Korelacje odsetka apoptotycznych limfocytów pęcherzykowych z wybranymi parametrami cytologicznymi BAL w pylicach płuc
 • Wartość stosunku CD4/CD8 limfocytów BAL - znaczenie diagnostyczne
 • 10. Multiparametryczne pomiary komórek BAL
 • Pomiary morfometryczne makrofagów pęcherzykowych
 • Wyniki pomiarów morfometrycznych makrofagów pęcherzykowych
 • Telepatologia
60,00 zł
Do koszyka
53,90 zł
Marek Kulus, Katarzyna Krenke ...
199,00 zł
Do koszyka
169,90 zł
29,00 zł
Do koszyka
29,00 zł
Vinay Kumar, Ramzi S. Cotran, ...
198,00 zł
Do koszyka
174,90 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
Farmakologia ogólna i kliniczna Tom 1-2
Bertram G. Katzung, Susan B. Masters
196,00 zł
159,90 zł
Atlas anatomii człowieka Nettera - polskie
Frank H. Netter, red. wyd. pol. Janusz Moryś
209,00 zł
179,90 zł
Bochenek Anatomia człowieka tom I-V
Adam Bochenek, Michał Reicher
472,50 zł
379,00 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności