Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Największy wybór książek
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Monitorowanie stanu klinicznego i opieki chorych neurochirurgicznych

Autorzy:

UMCS Wydawnictwo

Lublin 2002, wyd.1

 • Oprawa: miękka foliowana, 553 str.,
 • Wymiary: 165 x 240 mm,
 • Waga: 0 kg.
 • ISBN: 0066-2240
Towar niedostępny:
nakład wyczerpany (niedostępny u wydawcy)
48,30 zł
45,88 zł
Zamknij
 
anuluj
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi jako element profilaktyki nadciśnienia tętniczego w opinii badanych
 • Ocena audytowa wykonywania formalnych zleceń lekarskich u pacjentów z nowotworem mózgu
 • Jakość opieki w zakresie obserwacji symptomów i reakcji pacjentów z nowotworem mózgu
 • Nadzorowanie osób sprawujących opiekę nad pacjentem z nowotworem mózgu w ocenie audytowej
 • Ocena dokumentowania opieki nad chorym z nowotworem mózgu w procesie pielęgnowania i w metodzie tradycyjnej
 • Wykonywanie zabiegów i stosowanie technik pielęgniarskich w opiece nad chorym z nowotworem mózgu
 • Promowanie zdrowia fizycznego i emocjonalnego chorych z nowotworem mózgu pielęgnowanych metodą tradycyjną i metodą procesu pielęgnowania
 • Porównanie poziomu nadzorowania pacjenta z nowotworem mózgu w procesie pielęgnowania i metodzie tradycyjnej
 • Próba ustalenia postępowania lekarsko-pielęgniarskiego w nowej, endoskopowej metodzie leczenia gruczolaków przysadki mózgowej
 • Aktywność fizyczna kobiet w połogu po cięciu cesarskim metodą
 • Opinie na temat zawodu pielęgniarskiego osób wykonujących ten zawód i niezwiązanych z tym zawodem
 • Ochrona zdrowia populacji ludzi dorosłych w województwie śląskim
 • Terapia żywieniowa - niezbędny składnik opieki nad chorym w neurochirurgii
 • Opieka neurochirurgiczna nad chorymi z krwotokiem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka mózgu na wszystkich etapach leczenia szpitalnego
 • Problemy pielęgnacyjne dziecka z guzem tylnego dołu czaszkowego
 • Urazy kręgosłupa - standard opieki pielęgniarskiej po urazie kręgosłupa
 • Sposoby regulacji poczęć stosowne przez kobiety w wieku prokreacyjnym
 • Ryzyko samobójcze w ostrym epizodzie schizofrenii paranoidalnej
 • Ocena wykonywania formalnych zleceń lekarskich w opiece nad chorymi z dyskopatią lędźwiową
 • Ocena obserwacji symptomów i reakcji chorych z dyskopatią lędźwiową
 • Ocena jakości nadzorowania pacjentów z dyskopatią lędźwiową
 • Nadzorowanie osób sprawujących opiekę nad chorymi z dyskopatią lędźwiową w ocenie audytowej
 • Ocena dokumentowania opieki nad chorymi z dyskopatią lędźwiową
 • Wykonywanie zabiegów i stosowanie technik pielęgniarskich u chorych z dyskopatią lędźwiową - w ocenie audytowej
 • Promowanie zdrowia fizycznego i emocjonalnego pacjentów z dyskopatią lędźwiową
 • Jakość opieki pielęgniarskiej w procesie pielęgnowania chorych z dyskopatią lędźwiową
 • Metoda retrospektywnej oceny jakości opieki pielęgniarskiej - Audyt Pielęgniarski
 • Opieka pooperacyjna nad pacjentami z chorobą Parkinsona
 • Wiedza o chorobie i zachowaniach prozdrowotnych wśród chorych leczonych operacyjnie z powodu dyskopatii w oddziale neurochirurgii
 • Skuteczność edukacji zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarki kliniki neurochirurgii wobec chorych z dyskopatią
 • Skuteczność edukacji zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarki kliniki otolaryngologii wobec chorych po laryngektomii
 • Ocena jakości pooperacyjnej opieki neurochirurgicznej
 • Odżywianie kobiet w połogu po cięciu cesarskim
 • Neuropsychologiczne następstwa przyjmowania ekstazy (MDMA)
 • Opieka nad chorymi z guzami pnia mózgu
 • Rola średniego personelu medycznego w realizacji radiochirurgii stereotaktycznej
 • Porównawcza ocena jakości życia pacjentów przewlekle hemodializowanych w dwóch odległych regionach Polski
 • Diagnoza afazji oraz wskazania terapeutyczne na przykładzie pacjenta po udarze mózgu - analiza jednego przypadku
 • Płód jako dawca:: etyczne granice transplantacji w neurochirurgii
 • Zakres zadań opiekuńczych i edukacyjnych pielęgniarki wobec chorych z rakiem płuc po operacjach torakochirurgicznych
 • Nawyki higieniczne dzieci przebywających na leczeniu sanatoryjnym
 • Składniki mineralne w żywieniu a zdrowie kobiety
 • Stosowanie niefarmakologicznych metod leczenia wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
 • Znajomość niefarmakologicznych metod leczenia wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
 • Zachowanie się wybranych parametrów stanu ogólnego w przebiegu połogu po cięciu cesarskim
 • Stres a zespół wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek operacyjnych
 • Funkcjonowanie interpersonalne osób chorych na stwardnienie rozsiane
 • Akredytacja w opinii pielęgniarek
 • Ocena stanu klinicznego i wydolności w zakresie samoopieki chorych z nowotworami mózgu
 • Wiedza społeczeństwa na temat udarów mózgu
 • Pielęgnowanie pacjenta po krwotoku podpajęczynówkowym leczonym operacyjnie
 • Ocena jakości opieki wśród pacjentów neurochirurgicznych
 • Komunikacja interpersonalna jako forma oddziaływania na osoby hospitalizowane
 • Monitorowanie w oddziałach intensywnej terapii - rola pielęgniarki
 • Bóle kręgosłupa jako problem społeczny
 • Jakość życia osób po udarze mózgu
 • Problemy psychologiczne w pielęgnowaniu osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
 • Profilaktyka odleżyn u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
 • Poczucie koherencji (SOC) a postawy rodzicielskie w percepcji pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi
 • Poczucie koherencji (SOC) a czynniki osobowościowe u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi
 • Poczucie koherencji (SOC) u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi
 • Zapobieganie powikłaniom ogólnoustrojowym u chorych we wczesnej fazie po urazie wielonarządowym
 • Standaryzacja działań edukacyjnych pielęgniarek a skuteczność edukacji zdrowotnej
 • Opieka pooperacyjna nad chorym z krwawieniem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka śródczaszkowego
 • Wybrane elementy opieki pielęgniarskiej nad pacjentem neurochirurgicznym
 • Monitorowanie stanu neuropsychologicznego chorych neurochirurgicznych
 • Wybrane aspekty jakości życia rodzin dzieci z przewlekłą dysfunkcją układu nerwowego
 • Znaczenie karmienia naturalnego dla niemowląt chorych i niepełnosprawnych
 • Ocena wpływu wczesnego uruchamiania pacjentów po zabiegach operacyjnych na samoocenę ich stanu zdrowia
 • Znajomość zasad żywienia w cukrzycy wśród chorych na cukrzycę
 • Skuteczność edukacji zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarki kliniki kardiologii wobec chorych z chorobą niedokrwienną serca
 • Znajomość zasad pomiaru ciśnienia tętniczego krwi wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
 • Znaczenie współczesnego monitoringu dla zmniejszenia skutków tzw. urazu wtórnego
 • Zmiany ustosunkowali interpersonalnych pielęgniarek psychiatrycznych jako efekt treningu empatii
 • Optymizacja szkolenia pielęgniarek ogólnej praktyki w zakresie neurochirurgii na Litwie
 • Przygotowanie do samoopieki pacjentów z neurogennym nietrzymaniem moczu
 • Intensywna opieka pooperacyjna chorych neurochirurgicznych - doświadczenia własne
 • Reakcje pacjentów psychiatrycznych na wywiady ze studentami. Omówienie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród pacjentów oceniających swoje odczucia po wywiadach z ćwiczącymi studentami
 • Proces twórczy w aspektach terapeutycznych
 • Historia pojęcia duszy
Maria Rabiej, Barbara Mazurkiewicz ...
99,00 zł
Do koszyka
84,90 zł
Izabella Uchmanowicz, Joanna ...
75,00 zł
Do koszyka
64,90 zł
35,00 zł
Do koszyka
29,90 zł
Elżbieta Krajewska-Kułak, ...
119,00 zł
Do koszyka
99,90 zł
Jennifer A. Frontera, red. wyd. ...
99,00 zł
Do koszyka
83,90 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
Atlas anatomii człowieka Nettera - polskie
Frank H. Netter, red. wyd. pol. Janusz Moryś
209,00 zł
179,90 zł
Anatomia funkcjonalna stawów tom 1-3 (komplet)
I. A. Kapandji, red. wyd. pol. Rafał Gnat
317,00 zł
279,90 zł
239,00 zł
189,90 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności