Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Szybka realizacja zamówień
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

ASCO - 2004 educational book - wydanie polskie (wybór artykułów)

Autorzy:

Medipage Wydawnictwo

Warszawa 2004, wyd.1

 • Oprawa: miękka foliowana, 399 str.,
 • Wymiary: 205 x 275 mm,
 • Waga: 0.99 kg.
 • ISBN: 83-89769-02-6
Towar niedostępny:
nakład wyczerpany (niedostępny u wydawcy)
115,00 zł
105,80 zł
Zamknij
 
anuluj
Czytając polską wersję ASCO Educational Book napotkają Państwo artykuły, których autorzy prezentują własny punkt widzenia oparty na wieloletnim doświadczeniu. Niekiedy w artykułach zawarte są bardzo nowatorskie poglądy, przez co prowokują czytelnika do własnej analizy stanu wiedzy.
 • RAK PIERSI
 • Uzupełniające leczenie hormonalne kobiet w okresie przed menopauzą i po menopauzie
 • Leczenie uzupełniające chorych na raka piersi przed menopauzą i po menopauzie
 • Rola ablacji i supresji jajników w leczeniu uzupełniającym chorych z rozpoznaniem wczesnego raka piersi przed menopauzą
 • Dowody przemawiające za zastosowaniem inhibitorów aromatazy w leczeniu uzupełniającym chorych po menopauzie
 • Leczenie uzupełniające:: chemioterapia i inne metody leczenia
 • Poza granicami chemioterapii:: włączanie leków celowanych do leczenia uzupełniającego raka piersi
 • Systemowa chemioterapia uzupełniająca u chorych na raka piersi z zajęciem węzłów chłonnych
 • Zastosowanie chemioterapii u chorych na raka piersi bez zajęcia węzłów chłonnych
 • Postępy w diagnostyce obrazowej:: MRI, badanie tomograficzne piersi i nieinwazyjna ocena stopnia zaawansowania dołu pachowego w miejscowo zaawansowanym raku piersi
 • Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego:: technika, interpretacja, zastosowania i biopsja
 • Miejscowo zaawansowany rak piersi
 • Radioterapia w miejscowo zaawansowanym raku piersi
 • Systemowa chemioterapia przedoperacyjna miejscowo zaawansowanego raka piersi o dużych rozmiarach
 • Rak piersi:: wprowadzanie nowych leków do terapii neoadiuwantowej
 • Leczenie chirurgiczne miejscowo zaawansowanego raka piersi
 • Nowoczesne techniki napromieniania we wczesnym raku piersi
 • Radioterapia wczesnego raka piersi w 2004 roku. Parametry napromieniania:: frakcjonowanie, dawka całkowita i leczenie węzłów chłonnych
 • Nowe techniki planowania radioterapii
 • GENETYKA NOWOTWORÓW
 • Praktyczne aspekty genetyki nowotworów:: współczesne standardy postępowania
 • Praktyczne aspekty genetyki nowotworów:: obecne wytyczne i wyłaniające się problemy
 • NOWOTWORY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
 • Aktualna wiedza o pierwotnych nowotworach mózgu
 • Współczesne spojrzenie na pierwotnego chłoniaka ośrodkowego układu nerwowego
 • Aktualne informacje dotyczące pierwotnych guzów mózgu
 • Praktyczne zastosowanie odkryć biologii molekularnej w neuroonkologii
 • BADANIA KLINICZNE
 • Zintegrowana analiza mikromacierzy DNA w badaniach klinicznych
 • Rozwój i sprawdzanie metod diagnostycznej klasyfikacji w onkologii klinicznej na podstawie analizy różnicowej ekspresji genów
 • Projektowanie i integracja profilowania transkrypcyjnego w badaniach klinicznych
 • EWOLUCJA LECZENIA
 • Nowe koncepcje w klinicznym zastosowaniu immunoterapii
 • Immunoterapia przeciwnowotworowa z wykorzystaniem strategii miejscowego oddziaływania na mikrośrodowisko guza nowotworowego
 • Strategie wzmacniania skuteczności szczepionek przeciwnowotworowych opartych na wykorzystaniu komórek dendrytycznych stosowanych w terapii klinicznej
 • Różnorodność oddziaływania leków przeciwnowotworowych:: Jak dalece wybiórcze powinny być leki stosowane w terapii celowanej?
 • Różnorodność oddziaływania leków przeciwnowotworowych:: Jak dalece wybiórcze powinny być leki stosowane w terapii celowanej? Wnioski z badań klinicznych wczesnej fazy
 • NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO (JELITA GRUBEGO I INNE)
 • Leczenie uzupełniające w raku jelita grubego
 • Miejsce chemioterapii uzupełniającej w raku okrężnicy w II stopniu zaawansowania
 • Leczenie uzupełniające w raku okrężnicy w III stopniu zaawansowania
 • Leczenie złożone przerzutowego raka żołądka i raka przełyku
 • Leczenie złożone przerzutowego raka żołądka i raka przełyku
 • Stan wiedzy na temat metod obrazowania w nowotworach przewodu pokarmowego:: stopniowanie, leczenie i badania kontrolne
 • Stan wiedzy na temat metod obrazowania w nowotworach przewodu pokarmowego:: stopniowanie, leczenie i badania kontrolne
 • NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
 • Postępy w systemowym leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego
 • Postępy w systemowym leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego:: chemioterapia raka gruczołu krokowego niezależnego od androgenów
 • Kierunki rozwoju leczenia systemowego chorych na raka gruczołu krokowego
 • Współczesne podejście w leczeniu zaawansowanego raka nerki
 • Współczesne sposoby leczenia chorych na zaawansowanego raka nerki
 • NOWOTWORY UKŁADU RODNEGO
 • Kontrowersje wokół leczenia chorych na raka jajnika:: chemioterapia podtrzymująca oraz chemioterapia neoadiuwantowa jako standard leczenia
 • Obecne kontrowersje w leczeniu chorych na raka jajnika:: chemioterapia podtrzymująca jako standard leczenia
 • NOWOTWORY GŁOWY I SZYI
 • Nowe podejście do leczenia chorych na raka narządów głowy i szyi:: modulacja intensywności wiązki napromieniania
 • Leczenie celowane u chorych na raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi
 • Leczenie oszczędzające krtań:: na czym polega standardowe postępowanie?
 • TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA
 • Dostęp do informacji onkologicznej w internecie
 • Informacja onkologiczna w internecie:: wzorzec dla tworzenia efektywnych systemów elektronicznej komunikacji zdrowotnej oraz narzędzi sprawdzających jej skuteczność
 • BIAŁACZKI I CHŁONIAKI – TRANSPLANTACJE SZPIKU U DOROSŁYCH
 • Kontrowersje w chorobie Hodgkina
 • Kontrowersje odnośnie postępowania w nawrotowym i pierwotnie opornym chłoniaku Hodgkina
 • Wczesne stadium chłoniaka Hodgkina
 • Koszty sukcesu:: odległe powikłania leczenia
 • Ryzyko niepłodności i wczesnej menopauzy w następstwie programów leczenia raka i immunosupresji:: metody zachowania płodności i paliacji
 • Alternatywne metody leczenia szpiczaka mnogiego
 • Rola transplantacji w szpiczaku mnogim:: przeszczepienie autologiczne, allogeniczne i tandemowe
 • Aktualne poglądy na początkowe leczenie u chorych ze szpiczakiem mnogim
 • Postępowanie w nawrotowym i opornym szpiczaku mnogim:: nowa rola celowanych terapii
 • RAK PŁUCA
 • Wielka dyskusja:: chemioterapia uzupełniająca po wycięciu niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Rola chemioterapii uzupełniającej w stopniu IB–IIIA niedrobnokomórkowego raka płuca? Potwierdzona!
 • Pooperacyjna chemioterapia uzupełniająca niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Czy powinniśmy stosować chemioterapię uzupełniającą w niedrobnokomórkowym raku płuca? Jeszcze nie
 • CZERNIAK/ RAK SKÓRY
 • Specyficzne problemy w leczeniu czerniaka
 • Leczenie przerzutów czerniaka do mózgu
 • Chirurgiczne leczenie przerzutowego czerniaka
 • OPIEKA NAD CHORYM
 • Podejście do leczenia objawowego w oparciu o patogenezę
 • Od leczenia objawowego do racjonalnego leczenia zapobiegającego w przypadku ostrych nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią
 • NOWOTWORY WIEKU DZIECIĘCEGO
 • Specyficzne problemy u chorych z długoletnim przeżyciem po leczeniu raka
 • Kolejne nowotwory złośliwe u chorych z długoletnim przeżyciem po leczeniu raka
 • Późne skutki leczenia nowotworów u dorosłych:: następstwa dotyczące funkcji poznawczych oraz hormonalne
 • BIOLOGIA NOWOTWORÓW
 • Zmieniające się koncepcje w przerzutowaniu nowotworów:: implikacje dla praktyki klinicznej
 • Biologia procesu powstawania przerzutów
 • Mikroprzerzuty:: wykrywanie, znaczenie kliniczne oraz charakterystyka molekularna
 • Zmieniające się koncepcje w przerzutowaniu:: implikacje dla praktyki klinicznej
Arkadiusz Jeziorski, Piotr Rutkowski, ...
239,00 zł
Do koszyka
199,90 zł
Wojciech M. Wysocki, Arkadiusz ...
109,00 zł
Do koszyka
87,90 zł
149,00 zł
Do koszyka
124,90 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
Bochenek Anatomia człowieka tom I-V
Adam Bochenek, Michał Reicher
472,50 zł
379,00 zł
Biochemia Harpera ilustrowana
Victor W. Rodwell, David Bender
199,00 zł
159,90 zł
Farmakologia ogólna i kliniczna Tom 1-2
Bertram G. Katzung, Susan B. Masters
196,00 zł
159,90 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności