Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Największy wybór książek
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Biologia

dodruk z 2012 r.

Promocja Promocja

Autorzy:

Multico Wydawnictwo

Warszawa 2011, wyd.7

 • Oprawa: twarda, 1207 str.,
 • Wymiary: 230 x 285 mm,
 • Waga: 3.03 kg.
 • ISBN: 978-83-7763-200-0
Towar niedostępny:
nakład wyczerpany (niedostępny u wydawcy)
199,00 zł
179,10 zł
Zamknij
 
anuluj
Biologia

Eldra P. Solomon, Linda R. Berg, Diana W. Martin

Książka z płytą CD
Biologia jest szczególnie fascynującą i dynamicznie rozwijającą się nauką, mającą wpływ na każdy przejaw naszego życia, od zdrowia do wyzwań, przed którymi stajemy, w związku z postępującymi zmianami środowiska naturalnego. Ostatnie osiągnięcia biologii pozwalają nam lepiej zrozumieć zarówno jedność, jak i różnorodność procesów życiowych i przystosowań. Dzięki temu lepiej zdajemy sobie sprawę ze współzależności łączących nas z przebogatym światem organizmów zamieszkujących Ziemię.
Jednym z głównych celów naszej pracy nad Biologią było podzielenie się ze studiującymi biologię podziwem dla tej dziedziny wiedzy. Chcielibyśmy pomóc im zrozumieć różnorodne istoty żywe zamieszkujące Ziemię i ich środowiskowe przystosowania oraz wzajemne związki ewolucyjne i ekologiczne. Pragniemy też, aby studenci zrozumieli, jak dynamicznie rozwija się nauka i docenili wkład uczonych, których odkrycia nie tylko poszerzają wiedzę, ale także wywierają wpływ na przyszłe kształtowanie i ochronę naszej planety.
Od pierwszego wydania Biologii skupialiśmy się na przedstawianiu zasad biologii w sposób ścisły, interesujący i przystępny dla studentów. Także w niniejszym, siódmym wydaniu kontynuujemy tę tradycję. Pracowaliśmy ciężko, aby nadać mu formę sprzyjającą uczącym się. W całym tekście staraliśmy się zwłaszcza, aby prezentowane pojęcia wiązały się z ich wcześniej nabytą wiedzą. Tak postępując, ułatwiamy czytelnikom łączenie pojęć. Ponadto wprowadziliśmy do tekstu ramki Zwróć uwagę, w celu omówienia niektórych zagadnień szczególnie interesujących studentów (jak wpływ palenia papierosów czy nadużywania alkoholu na zdrowie). Takie ramki stanowią też forum bardziej szczegółowej dyskusji aktualnych zagadnień, np. choroby Alzheimera czy banków nasienia. Do tekstu włączyliśmy liczne tabele, w tym wiele ilustrowanych, które pomogą czytelnikom opanować i uporządkować materiał przedstawiony w tekście. Mamy nadzieję, że połączenie naszego zaangażowania w formę przekazu z interesującą szatą graficzną zachęci ich do kontynuowania studiów biologicznych.
Opracowaliśmy tekst przyjemny w czytaniu, w starannie rozwiniętej szacie artystycznej. Ponadto w siódmym wydaniu wprowadziliśmy nową metodę nauki, nastawioną na wyniki. Nauka zasad biologii jest trudnym wyzwaniem. Chcąc pomóc studentom w opanowaniu tego szczególnie trudnego przedmiotu, wprowadziliśmy sformułowanie celów poznawczych, zarówno dla całości książki, jak i dla każdego rozdziału. Na końcu każdej sekcji tematycznej umieściliśmy pytania kontrolne oparte na celach poznawczych, co pozwoli czytelnikom na sprawdzenie opanowania materiału przedstawionego w sekcji. Często odsyłamy ich do BiologyNow, tj. płyty CD w języku angielskim dodanej do książki, potężnego narzędzia diagnostycznego, które pomoże im ocenić, co jeszcze powinni przestudiować, aby mogli dobrze opanować problematykę rozdziału i angielską terminologię biologiczną. Po przerobieniu testu wstępnego, zawartego w BiologyNow, czytelnicy otrzymują zwrotnie oceny rozwiązań oparte na ich odpowiedziach oraz połączenia do animacji i inne możliwości pomocy, w zależności od potrzeb i określonych trudności w opanowaniu materiału. Ponadto niektóre ilustracje występujące w tekście są powiązane z rycinami aktywnymi zawartymi na płycie.
 • Część 1. ORGANIZACJA ŻYCIA
  1. Obraz życia
  2. Atomy i cząsteczki:: chemiczne podstawy życia
  3. Chemia życia:: związki organiczne
  4. Organizacja komórki
  5 Błony biologiczne
 • Część 2. PRZEPŁYW ENERGII W ŚWIECIE ŻYWYCH ORGANIZMÓW
  6. Energia i metabolizm
  7. Jak ATP powstaje w komórce:: szlaki wyzwalające energię
  8. Fotosynteza:: zdobywanie energii
 • Część 3. CIĄGŁOŚĆ ŻYCIA:: GENETYKA
  9. Chromosomy, mitoza i mejoza
  10. Podstawowe prawa dziedziczenia
  11. DNA:: nośnik informacji genetycznej
  12. Ekspresja genów
  13. Regulacja ekspresji genów
  14. Technologie DNA
  15. Genetyka człowieka
  16. Geny i rozwój
 • Część 4. CIĄGŁOŚĆ ŻYCIA:: EWOLUCJA
  17. Wstęp do Darwinowskiej ewolucji
  18. Zmiany ewolucyjne w populacjach
  19. Specjacja i makroewolucja
  20. Powstanie i ewolucja życia na Ziemi
  21. Ewolucja naczelnych
 • Część 5. RÓŻNORODNOŚĆ ŻYCIA
  22. Różnorodność organizmów:: systematyka
  23. Wirusy i prokarionty
  24. Protisty
  25. Królestwo:: grzyby
  26. Królestwo roślin:: rośliny zarodnikowe
  27. Królestwo roślin:: rośliny nasienne
  28. Królestwo zwierząt:: wprowadzenie
  29. Królestwo zwierząt:: pierwogębe
  30. Królestwo zwierząt:: wtórogębe
 • Część 6. BUDOWA I PROCESY ŻYCIOWE ROŚLIN
  31. Budowa, wzrost i różnicowanie się roślin
  32. Budowa i czynności życiowe liści
  33. Łodygi i transport substancji w roślinie
  34. Korzenie i odżywianie mineralne roślin
  35. Rozmnażanie roślin kwiatowych
  36. Wzrost i rozwój roślin
 • Część 7. BUDOWA I PROCESY ŻYCIOWE ZWIERZĄT
  37. Ciało zwierzęcia:: wprowadzenie do budowy i funkcji
  38. Ochrona, podpora i ruch
  39. Sygnalizacja nerwowa
  40. Regulacja nerwowa
  41. Percepcja zmysłowa
  42.Transport wewnętrzny
  43. Układ odpornościowy:: wewnętrzna obrona
  44. Wymiana gazowa
  45. Odżywianie i trawienie
  46. Osmoregulacja i wydalanie
  47. Regulacja dokrewna
  48. Rozród
  49. Rozwój zarodkowy zwierząt
  50. Zachowania zwierząt
 • Część 8. INTERAKCJE W PROCESACH ŻYCIOWYCH:: EKOLOGIA
  51. Wprowadzenie do ekologii:: ekologia populacji
  52. Ekologia zespołu
  53. Ekosystemy i biosfera
  54. Ekologia i geografia życia
  55. Człowiek w środowisku
  Dodatek A. Układ okresowy pierwiastków
  Dodatek B. Klasyfikacja organizmów
  Dodatek C. Rozumienie terminów biologicznych
  Dodatek D. Objaśnienie skrótów
  Słownik. Skorowidz rzeczowy
Gerard Drewa, Tomasz Ferenc ...
119,00 zł
Do koszyka
106,90 zł
64,00 zł
Do koszyka
58,90 zł
Elżbieta Suder, Szymon Brużewicz ...
49,00 zł
Do koszyka
45,90 zł
Dariusz Witowski, Jan S. Witowski ...
152,00 zł
Do koszyka
139,90 zł
Dariusz Witowski, Jan S. Witowski ...
38,00 zł
Do koszyka
35,90 zł
Dariusz Witowski, Jan S. Witowski ...
38,00 zł
Do koszyka
35,90 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
Współczesna endodoncja w praktyce
Bolesława Arabska-Przedpełska, Halina Pawlicka
178,00 zł
149,90 zł
239,00 zł
189,90 zł
Mutschler Farmakologia i toksykologia
Ernst Mutschler, Gerd Geisslinger
260,00 zł
219,00 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności