Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Darmowa dostawa
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Organizacja ochrony zdrowia w powiecie w obliczu integracji Polski z Unią Europejską - studium przypadku

Autorzy:

Vesalius Wydawnictwo

Kraków 2000, wyd.1

  • Oprawa: miękka foliowana, 112 str.,
  • Wymiary: 160 x 230 mm,
  • Waga: 0.18 kg.
  • ISBN: 83-85688-64-1
Towar zwykle wysyłamy
w terminie od 7 do 14 dni roboczych
33,60 zł
31,92 zł
Zamknij
 
anuluj
Niniejszy dokument jest efektem projektu:: Program dostosowawczy organizacji ochrony zdrowia w powiecie do norm Unii Europejskiej, realizowanego wspólnie przez Fundację Zdrowia Publicznego i Wałbrzyskie Starostwo Powiatowe. Program ten finansowany był z budżetu Projektu Inicjatywy Pro-europejskie (Phare).
Dokument adresowany jest przede wszystkim do władz samorządowych szczebla powiatowego, jak również do menedżerów powiatowych zakładów opieki zdrowotnej.
Głównym celem opracowania jest ukazanie roli samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki zdrowotnej. W celu porównania zadań jakie zostały prawnie nałożone na polskie samorządy, przedstawiono struktury i zadania z zakresu ochrony zdrowia, jakie obowiązują w krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Maastricht, ochrona zdrowia stanowi integralną część polityki wspólnotowej. Rada Ministrów Zdrowia sformułowała podstawowe cele polityki zdrowotnej Unii Europejskiej w następujący sposób:: przedłużanie oczekiwanego okresu życia, ograniczanie następstwa chorób lub kalectwa, popieranie zdrowego trybu życia oraz generalnie poprawa jakości życia. W poszczególnych rozdziałach dokumentu staraliśmy się przedstawić, w jaki sposób samorząd terytorialny może się włączać w realizację tak zdefiniowanych celów polityki zdrowotnej.
Dokument składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono genezę, rozwój i organizację samorządu terytorialnego w państwach europejskich. Szczególnej analizie poddano organizację samorządu terytorialnego oraz jego zadania z zakresu ochrony zdrowia w takich krajach jak:: Wielka Brytania, Szwecja (system opieki zdrowotnej oparty o model narodowej służby zdrowia) oraz Francja i Holandia (system zdrowotny oparty o model ubezpieczeń zdrowotnych).
W drugim rozdziale omówiono zadania z zakresu przystosowania polityki zdrowotnej Polski do standardów Unii Europejskiej oraz harmonizację prawa dotyczącego ochrony zdrowia do wymogów UE.
Rozdział trzeci stanowi studium przypadku organizacji ochrony zdrowia w wałbrzyskim powiecie ziemskim. Przedstawiono w nim szczegółową analizę sytuacji demograficzno-epidemiologicznej populacji wałbrzyskiego powiatu ziemskiego w porównaniu ze wskaźnikami dla Polski i dla Unii Europejskiej. Ponadto omówiono powiatowe regulacje prawne w zakresie ochrony zdrowia.
W końcowej części dokumentu zaproponowano kierunki polityki zdrowotnej w powiecie wałbrzyskim w obliczu kandydowania Polski do Unii Europejskiej.
W opracowaniu wykorzystano materiały źródłowe i akty prawne z analizowanych krajów unijnych, jak i publikowane raporty oraz dokumenty Rady Europy, Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej. Dla potrzeb końcowych rozdziałów wykorzystane zostały polskie akty prawne i dokumenty prawa miejscowego ziemskiego powiatu wałbrzyskiego.
Mamy nadzieję, że niniejszy dokument okaże się pomocny władzom samorządowym w planowaniu oraz realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.
Małgorzata Z. Wiśniewska ...
75,00 zł
Do koszyka
66,90 zł
69,00 zł
Do koszyka
58,90 zł
Joanna Stefan, Krzysztof Roszkowski ...
90,00 zł
Do koszyka
74,90 zł
28,00 zł
Do koszyka
24,90 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
Tel.  58 718-84-87
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
Współczesna endodoncja w praktyce
Bolesława Arabska-Przedpełska, Halina Pawlicka
178,00 zł
149,90 zł
Psychiatria
Piotr Gałecki, Agata Szulc
149,00 zł
129,90 zł
Pediatria tom 1-2
Wanda Kawalec, Ryszard Grenda
299,00 zł
239,90 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności