Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Szybka realizacja zamówień
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

NEUROLOGIA Merritta Tom 1-3

Autorzy:

Elsevier Urban & Partner Wydawnictwo

Wrocław 2008, wyd.11

 • Oprawa: twarda, 1294 str.,
 • Wymiary: 210 x 305 mm,
 • Waga: 4.56 kg.
 • ISBN: 978-83-60290-29-3
Towar niedostępny:
nakład wyczerpany (niedostępny u wydawcy)
312,00 zł
280,80 zł
Zamknij
 
anuluj
Merritt Neurologia - tom 1-2

Elan Louis, Stephan A. Mayer, Lewis P. Rowland, red. wyd. pol. Wojciech Turaj

Książka jest tłumaczeniem najnowszego, całkowicie zaktualizowanego, jedenastego wydania amerykańskiego podręcznika, który cieszy się światową sławą i zawiera pełną współczesną wiedzę dotyczącą neurologii. W przejrzysty sposób przedstawiono diagnostykę, obraz kliniczny, różnicowanie oraz postępowanie terapeutyczne w schorzeniach układu nerwowego. Zaletą publikacji są liczne zdjęcia z tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Niemal w każdym z rozdziałów wprowadzono zmiany odzwierciedlające postęp nauk medycznych w ostatnich latach. Dodatkowo opracowano następujące zagadnienia:: wewnątrznaczyniowe zabiegi neuroradiologiczne, choroby z pogranicza neurologii i psychiatrii (zaburzenia lękowe, schizofrenia) oraz zaburzenia somatyzacyjne. Zaburzeniom translacji DNA, zapaleniu opony twardej oraz chorobie Hashimoto poświęcono nowe rozdziały.
Książka adresowana jest przede wszystkim do neurologów, ale także do neurochirurgów, psychiatrów oraz lekarzy innych specjalności medycznych, którzy pragną poszerzyć swą wiedzę z zakresu neurologii.
 • TOM I
 • CZĘŚĆ I. OBJAWY ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH
  1. Majaczenie i otępienie
  2. Afazja, apraksja i agnozja
  3. Omdlenia i inne zaburzenia napadowe
  4. Śpiączka
  5. Ból i parestezje
  6. Zawroty głowy i zaburzenia słuchu
  7. Zaburzenia widzenia
  8. Bóle głowy
  9. Ruchy mimowolne
  10. Zespoły związane z osłabieniem mięśni
  11. Zaburzenia chodu
  12. Objawy chorób neurologicznych
 • CZĘŚĆ II. WYBORY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
  13. Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny
  14. Elektroencefalografia i potencjały wywołane
  15. Elektromiografia, badanie szybkości przewodzenia w nerwach obwodowych i stymulacja magnetyczna
  16. Obrazowanie w chorobach naczyniowych mózgu
  17. Wewnątrznaczyniowe zabiegi neuroradiologiczne
  18. Nakłucie lędźwiowe i badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
  19. Biopsja mięśni i nerwu
  20. Badanie neuropsychologiczne
  21. Rozpoznanie na podstawie analizy DNA
 • CZĘŚĆ III. ZAKAŻENIA UKŁADU NERWOWEGO
  22. Zakażenia bakteryjne
  23. Zakażenia ogniskowe
  24. Zakażenia wirusowe
  25. Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
  26. Zakażenia wywołane przez grzyby i drożdżaki
  27. Neurosarkoidoza
  28. Zakażenia wywoływane przez krętki:: kiła układu nerwowego
  29. Zakażenia wywoływane przez krętki:: leptospiroza
  30. Zakażenia wywoływane przez krętki:: borelioza (choroba z Lyme)
  31. Zakażenia pasożytnicze
  32. Toksyny bakteryjne
  33. Zespół Reyea
  34. Choroby wywoływane przez priony
  35. Choroba Whipplea
 • CZĘŚĆ IV. CHOROBY NACZYNIOWE
  36. Patogeneza, klasyfikacja oraz epidemiologia chorób naczyniowych mózgu
  37. Badanie pacjenta z naczyniową chorobą mózgu
  38. Przemijający atak niedokrwienia
  39. Zawał mózgu
  40. Krwotoki półkulowe oraz krwotoki do móżdżku
  41. Genetyka udarów mózgu
  42. Inne zespoły naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu
  43. Diagnostyka różnicowa udaru mózgu
  44. Udar mózgu u dzieci
  45. Leczenie i prewencja udarów mózgu
  46. Krwotok podpajęczynówkowy
  47. Żyły i zatoki mózgowe
  48. Choroby naczyniowe rdzenia kręgowego
 • CZĘŚĆ V. ZABURZENIA PRZEPŁYWU I SKŁAD PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO
  49. Wodogłowie
  50. Obrzęk mózgu i zaburzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego
  51. Patologiczne powierzchniowe gromadzenie hemosyderyny w ośrodkowym układzie nerwowym
  52. Nieketonowa hiperglikemiczna śpiączka hiperosmolarna
 • TOM II
 • CZĘŚĆ VI:: NOWOTWORY
  53. Zagadnienia ogólne
  54. Guzy czaszki i nerwów czaszkowych
  55. Guzy opon mózgowo-rdzeniowych
  56. Glejaki
  57. Chłoniaki
  58. Guzy okolicy szyszynki
  59. Guzy przysadki
  60. Guzy wrodzone i guzy wieku dziecięcego ośrodkowego układu nerwowego
  61. Guzy i malformacje naczyniowe
  62. Guzy przerzutowe
  63. Guzy rdzenia kręgowego
 • CZĘŚĆ VII:: URAZY
  64. Urazy głowy
  65. Urazy rdzenia kręgowego
  66. Choroby krążków międzykręgowych i korzeni nerwowych
  67. Mielopetia szyjna związana ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa
  68. Zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  69. Uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych
  70. Zespół górnego otworu klatki piersiowej
  71. Ból neuropatyczny
  72. Uszkodzenia promienne
  73. Uszkodzenia spowodowane przez prąd elektryczny i rażenie piorunem
  74. Choroba dekompresyjna
 • CZĘŚĆ VIII:: USZKODZENIA OKOŁOPORODOWE I ZABURZENIA ROZWOJOWE
  75. Neurologia okresu noworodkowego
  76. Zespół wiotkiego dziecka
  77. Niepostępujące zaburzenia rozwojowe mózgu
  78. Zespół Laurence’a-Moona-Biedla
  79. Wady strukturalne
  80. Zespół Marcusa Gunna i Möbiusa
 • CZĘŚĆ IX:: CHOROBY GENETYCZNE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
  81. Aberracje chromosomowe
  82. Zaburzenia metabolizmu aminokwasów
  83. Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn
  84. Choroby lizosomalne i inne choroby spichrzeniowe
  85. Zaburzenia metabolizmu węglowodanów
  86. Zespół niedoboru białka transportowego 1 glukozy
  87. Zaburzenia naprawy, transkrypcji i translacji kwasu deoksyrybonukleinowego
  88. Hiperamonemia
  89. Choroby peroksysomalne:: aderenoleukodystrofia, zespół Zellwegera i choroba Refsuma
  90. Acydurie organiczne
  91. Zaburzenia metabolizmu metali
  92. Ostra porfiria przerywana
  93. Zespoły neurologiczne przebiegąjace z akantocytozą
  94. Choroby zwyrodnieniowe mózgu występujące w dzieciństwie
  95. Stwardnienie rozlane (ostra dziecięca leukodystrofia rodzinna)
  96. Diagnostyka różnicowa
 • CZĘŚĆ X:: ZABURZENIA MITOCHONDRIALNEGO DNA
  97. Encefalopatie mitochondrialne:: choroby mitochondrialnego DNA
  98. Dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera
  99. Choroby mitochondrialne z mutacjami jądrowego DNA
 • CZĘŚĆ XI:: ZABURZENIA NERWOWO-SKÓRNE
  100. Nerwiakowłókniowatość
  101. Naczyniakowatość mózgowo-trójdzielna
  102. Incontinentia Pigmenti
  103. Kompleks stwardnienia guzowatego
 • CZĘŚĆ XII:: NEUROPATIE OBWODOWE
  104. Zagadnienia ogólne
  105. Neuropatie dziedziczne
  106. Neuropatie nabyte
 • CZĘŚĆ XIII:: ZESPOŁY OTĘPIENNE
  107. Choroba Alzheimera
 • CZĘŚĆ XIV:: ATAKSJE
  108. Ataksje dziedziczne
 • CZĘŚĆ XV:: ZABURZENIA RUCHU
  109. Choroba Huntingtona
  110. Choroba Sydenhama
  111. Mioklnie
  112. Zespół Gillesa de la Tourette’a
  113. Dystonia
  114. Drżenie samoistne
  115. Choroba Parkinsona
  116. Postępujące podrażnienie nadjądrowe
  117. Późne diskinezy i inne zespoły kliniczne wywołane przez neurolepyki
 • TOM III
 • CZĘŚĆ XVI:: CHOROBY RDZENIA KRĘGOWEGO
  118. Dziedziczne i nabyte paraplegie spastyczne
  119. Dziedziczne i nabyte choroby neuronu ruchowego
  120. Jamistość rdzenia
 • CZĘŚĆ XVII:: CHOROBY ZŁĄCZA NERWOWO-MIĘŚNIOWEGO
  121. Miastenia
  122. Zespół Lamberta-Eatona
  123. Botulizm i zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej spowodowane antybiotykami
  124. Ostra miopatia z porażeniem czterokończynowym
 • CZĘŚĆ XVIII:: MIOPATIE
  125. Charakterystyka zaburzeń czynności jednostki ruchowej
  126. Postępujące dystrofie mięśniowe
  127. Rodzinne porażenie okresowe
  128. Wrodzone choroby mięśni
  129. Mioglobinuria
  130. Kurcze i sztywność mięśni
  131. Zapalenie skórno-mięśniowe
  132. Zapalenie wielomięśniowe, wtrętowe zapalenie mięśni i inne miopatie zapalne
  133. Zapalenie kostniejące mięśni
 • CZĘŚĆ XIX:: CHOROBY DEMIELINIZACYJNE
  134. Stwardnienie rozsiane
  135. Choroba Merchiafavy-Bignamiego
  136. Centralna mielinoza mostu
 • CZĘŚĆ XX:: ZABURZENIA AUTONOMICZNE
  137. Neurogenna hipotonia ortostatyczna i zaburzenia autonomiczne
  138. Ostra neuropatia autonomiczna
  139. Rodzinna dysautonomia
 • CZĘŚĆ XXI:: ZABURZENIA NAPADOWE
  140. Migrena i inne bóle głowy
  141. Padaczka
  142. Drgawki gorączkowe
  143. Przejściowa niepamięć całkowita
  144. Choroba Menierea
  145. Zaburzenia snu
 • CZĘŚĆ XXII:: CHOROBY UKŁADOWE I MEDYCYNA OGÓLNA
  146. Choroby układu endokrynnego
  147. Choroby hematologiczne i z nimi związane
  148. Choroby wątroby
  149. Powikłania mózgowe zabiegów kardiochirurgicznych
  150. Choroby kości
  151. Choroby nerek
  152. Niewydolność oddechowa w chorobach neurologicznych
  153. Zespoły paraneoplastyczne
  154. Zaburzenia związane z nieprawidłowym odżywianiem:: nieodżywianie, zaburzenia wchłaniania, niedobór witaminy B12 i innych witamin
  155. Układowe zapalenia naczyń
  156. Hipertroficzne zapalenie opony twardej
  157. Choroby neurologiczne w ciąży
  158. Encefalopatia Hashimoto
 • CZĘŚĆ XXIII:: PSYCHIATRIA I NEROLOGIA
  159. Zaburzenia nastroju
  160. Zaburzenia lękowe
  161. Schizofrenia
  162. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoformiczne)
 • CZĘŚĆ XXIV:: NEUROLOGIA ŚRODOWISKOWA
  163. Alkoholizm
  164. Uzależnienie od leków
  165. Choroba jatrogenna
  166. Powikłania chemioterapii nowotworów
  167. Neurotoksykologia - narażenia środowiskowe i zawodowe
  168. HIV, płodowy zespół alkoholowy, wpływ leków i zespół dziecka maltretowanego
  169. Upadki u osób w wieku podeszłym
 • CZĘŚĆ XXV:: REHABILITACJA
  170. Rehabilitacja neurologiczna
 • CZĘŚĆ XXVI:: PROBLEMY ETYCZNE I PRAWNE
  171. Zagadnienia dotyczące terminalnego okresu życia
Jan Głowacki, Zdzisław Marek ...
42,00 zł
Do koszyka
39,90 zł
Paweł P. Liberski, Wojciech ...
146,00 zł
Do koszyka
124,90 zł
Marco Mumenthaler, Claudio Bassetti, ...
124,00 zł
Do koszyka
109,90 zł
Hugh Markus, Anthony Pereira, ...
168,00 zł
Do koszyka
139,90 zł
Joanna Jędrzejczak, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska ...
79,00 zł
Do koszyka
66,90 zł
Izabela Domitrz
34,00 zł
Do koszyka
28,90 zł
Lewis P. Rowland, Timothy A. Pedley, ...
437,00 zł
Do koszyka
389,00 zł
Wojciech Kozubski, Paweł P. ...
199,00 zł
Do koszyka
159,90 zł
Susan S. Adler, Dominiek Beckers, ...
105,00 zł
Do koszyka
105,00 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
239,00 zł
189,90 zł
Pediatria tom 1-2
Wanda Kawalec, Ryszard Grenda
249,00 zł
199,90 zł
Biochemia Harpera ilustrowana
Victor W. Rodwell, David Bender
199,00 zł
159,90 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności